TUS - Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych, czyli TUS, to zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych.

TUS przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami w sferze społecznej:

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
 • nieśmiałość, wycofanie,
 • trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
 • impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami,
 • zachowania opozycyjne, buntownicze,
 • nieumiejętność dostosowania się do zasad,
 • uleganie niekorzystnym wpływom,
 • problemy wychowawcze,
 • *w tym dla dzieci z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem, ADHD.

Trening umiejętności społecznych -organizacja zajęć:

 • treningi umiejętności społecznych są prowadzone przez prowadzone przez dwóch psychologów/pedagogów - certyfikowanych trenerów umiejętności społecznych, co pozwala na modelowanie zachowań dzieci, monitorowanie ich postępów i obserwację każdego uczestnika;
 • grupy liczą od 4 do 7 osób;
 • czas każdego spotkania to 75-90 min, w tym czas na przekazanie informacji rodzicom;
 • w połowie i na koniec cyklu indywidualne konsultacje z rodzicami każdego dziecka;
 • termin: poniedziałki, wtorki i czwartki popołudniami; start od października 2023 r. (po zebraniu się min. 4 osobowej grupy),
 • uczestnictwo w Treningu poprzedzone jest indywidualną konsultacją z rodzicem i dzieckiem 50 min – 120 zł (płatne oddzielnie) - konsultacje prowadzimy w sierpniu i wrześniu 2023 r.

Cena za cały cykl zajęć - 30 spotkań (28 treningów+2 konsultacje): 2800 zł (ok.93 zł/spotkanie) LUB dwie raty 1470 zł i 1680 zł (105 zł/spotkanie)

Harmonogram spotkań grupowych/TUS w roku szkolnym 2023/2024 - TUTAJ
Szczegółowe informacje i regulamin 2023/2024 - TUTAJ
Plakat informacyjny - Trening Umiejętności Społecznych TUS Warszawa - TUTAJ

psycholog

TOP