Terapia NDT-Bobath

Terapia NDT-Bobath dla dzieci w wieku 0-2 lat jest dostępna także bezpłatnie. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Do naszych najmniejszych pacjentów kierujemy terapię neurorozwojową NDT-Bobath, która ze względu na swój nieinwazyjny charakter może być prowadzona już od pierwszych dni życia dziecka, a najlepsze efekty przynosi w ciągu pierwszego roku życia dziecka.

Terapia NDT-Bobath kierowana jest do noworodków - w tym wcześniaków, niemowląt i małych dzieci, w szczególności z:

  • zaburzeniami karmienia, ssania i połykania
  • zaburzeniami w karmieniu piersią
  • zaburzeniami napięcia mięśniowego (zbyt silnie lub zbyt słabo napięte mięśnie)
  • problemami rozwojowymi ze względu na wcześniactwo
  • zaburzeniami rozwoju ruchowego

Praca terapeuty polega na kontrolowaniu aktywności dziecka z tzw. "punktów kluczowych" czyli głowy, szyi, obręczy barkowej i innych części ciała, tak aby w efekcie wykształcić prawidłowe odruchy postawy dziecka, nauczyć je samodzielnego ich wykorzystywania i kontrolowania.

Rodzaj ćwiczeń oraz ich tempo i rytm dobiera się indywidualnie do każdego dziecka.

Zajęcia trwają 45 min i kosztują 120 zł. Odbywają się w przytulnej sali wyposażonej w profesjonalny sprzęt do prowadzenia terapii. Terapię NDT-Bobath prowadzą fizjoterapeuci - Terapeuci NDT-Bobath z uprawnieniami do diagnozy i terapii dzieci tą metodą.

Instruktaż pielęgnacji dziecka - rodziców noworodków i niemowląt, zapraszamy do udziału w spotkaniach instruktażu pielęgnacji dotyczącego karmienia, noszenia, przewijania, kąpieli, zabaw dziecka, prowadzonych przez terapeutę NDT-Bobath. Instruktaż ma na celu przekazanie rodzicom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu właściwej pielęgnacji, która sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka. Spotkanie instruktażowe kosztuje 120 zł / 45 min.

bobath

Terapia neurorozwojowa według koncepcji Bobath (NDT-Bobath) oparta jest na metodzie stworzonej przez Berthę i Karela Bobathów, w latach czterdziestych ubiegłego wieku, w celu skutecznego usprawniania dzieci z zaburzeniami ruchowymi, związanymi z nieprawidłowościami w Ośrodkowym Układzie Nerwowym (OUN).

Kontynuatorki tej idei - Mary Quinton i Elizabeth Kőng rozwinęły metodę diagnostyki rozwojowej, a także przystosowały ją do terapii niemowląt. Dzięki temu stała się jedną z podstawowych metod w prowadzeniu tzw. "wczesnej interwencji".

Choć podstawy tej koncepcji pozostają niezmienne, postrzeganie jej zasad nieustannie ewoluuje wraz z najnowszą wiedzą medyczną. Koncepcja NDT-Bobath oferuje spójność postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Współpraca zespołu terapeutycznego, w którego skład poza personelem medycznym wchodzą również rodzice i opiekunowie, daje możliwości ciągłej pracy nad poprawą jakości wzorców motorycznych, w jakich funkcjonuje dziecko. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważna jest prawidłowa pielęgnacja (noszenie, ubieranie, karmienie czy zabawa) dziecka.

Praca fizjoterapeuty polega na kontrolowaniu aktywności dziecka z tzw. "punktów kluczowych" z użyciem specjalnych technik stymulacji proprioceptywnej, dotykowej i kinestetycznej, a także na instruowaniu rodziców w zakresie zasad postępowania, które ułatwią dziecku prawidłowy rozwój.

Terapia neurorozwojowa według koncepcji Bobath jest jedną z najbardziej przyjaznych dla dziecka. Jej sens najlepiej ujął sam Karel Bobath: "My nie uczymy ruchów, umożliwiamy ich wykonanie".

Poznaj zespół Terapeutów NDT-Bobath pracujących w naszej placówce.

TOP