terapia SI

Monika Jerominiak - Kobrzyńska (Psychiatra)

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii. W latach 2003-2008 pracowałam w oddziale szpitalnym II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej Szpitala Bródnowskiego oraz w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, a następnie Poradni Zdrowia Psychicznego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

W trosce o dobro pacjenta stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych. Rozpoczęłam także kolejną specjalizację z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej chcąc w przyszłości zajmować się także neuroobrazowaniem mózgu. Pracuję z osobami dorosłymi przeżywającymi kryzysy psychiczne, cierpiącymi na zaburzenia emocjonalne i zachowania, zaburzenia psychotyczne oraz zaburzenia pamięci. Wiedza lekarska i odbyte szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej umożliwiają mi prowadzenie leczenia farmakologicznego jak i wsparcie psychoterapeutyczne...
→ Psychiatra

terapia SI

Ewa Kąca (Psycholog/Psychoterapeuta)

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Po studiach ukończyłam Szkołę Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Następnie uzyskałam certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

W obszarze pomagania ludziom udzielam się od 2002r. Moja dotychczasowa praktyka kliniczna obejmuje następujące placówki:
• Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – IV Klinika Psychiatryczna: Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Bielańskiego
• Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
• Akademia Medyczna w Warszawie – II Klinika Psychiatryczna: Wojewódzki Szpital Bródnowski
• Od 2007r. współpracuję również z niepublicznymi ośrodkami terapeutycznymi w Warszawie.
Specjalizuję się w pomaganiu osobom z problemami lękowymi (napady paniki, lęk uogólniony, społeczny, inne fobie, lęk o zdrowie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), związanymi ze stresem, adaptacyjnymi i depresyjnymi. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

→ Pomoc psychologiczna
→ Techniki relaksacyjne

terapia SI

Marta Kolwińska-Wrona (Psycholog/Psychoterapeuta)

Wykształcenie psychologiczne zdobyte na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek - psychologia). Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 177 nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej należące do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies oraz certyfikat EMDR Europe - Eye Movement Desensitization and Reprocessing Basic Training wydany przez Uniwersytet w Birmingham oraz Europejskie Tworzystwo EMDR, certyfikat EMDR Practicioner. Ukończone Szkolenie Podyplomowe Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej - Oxford Cognitive Therapy Centre .Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ukończone Studium Medyczne Terapii Zajęciowej w Pruszków oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie.

Praktyki w oddziałach szpitalnych (Tworki, Warszawa), domach opieki społecznej, areszcie śledczym, oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży (praca przy użyciu technik terapii poznawczobehawioralnej). 12-letnie doświadczenie w pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy i Wsparcia oraz  w punkcie konsultacyjnym z osobami chorującymi psychicznie oraz ich rodzinami. Od 2001 r. praca terapeutyczna z osobami mającymi trudności życiowe, chorującymi na depresję, zaburzenia lękowe, fobie społeczne, schizofrenie, przezywające trudne chwile w związkach, mającymi niską samoocenę i będącymi po traumie. 

Współpraca z miesięcznikiem Bank. Publikacje w Psychologia w szkole, Studia Psychologica, Forum Psychologiczne, Świat Schizofrenii, Personel Plus, audycja w Radiu Dla Ciebie. Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Moja praca teraputyczna podlega stałej superwizji.

→ Pomoc psychologiczna
→ Terapia EMDR

Psycholog

Angelika Sadkowska (Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego)

Jestem psycholożką w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i prowadzę konsultacje psychologiczne, interwencje kryzysowe i pomoc psychologiczną.
Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz ukończyłam specjalizację Psychoterapia również na Uniwersytecie Warszawskim. Przez cały okres studiów byłam aktywną członkinią zarządu i prezeską SKN Psychoterapii ,,Dialog”, gdzie już w trakcie studiów organizowałam i uczestniczyłam w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu psychoterapii.
Aktualnie jestem studentką Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji –program szkolenia jest rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam liczne kursy doszkalające w zakresie interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej m.in. Terapia i profilaktyka uzależnień behawioralnych – szkolenie jest organizowane przez fundację Praesterno i UW.
Doświadczenie zdobywałam w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej, Fundacji eFkropka, Fundacji Wiem i Umiem,,,Telefonpogadania” dla seniorów i osób samotnych oraz w Centrum Pomocy Psychologicznej działające przy Uniwersytecie Warszawskim. 
Pracuję krótkoterminowo psychodynamicznie z dorosłymi i starszą młodzieżą. Pomagam osobom doświadczającym kryzysów dotyczących życia prywatnego i zawodowego oraz kryzysów tożsamości, osobami mającymi trudności w radzeniu sobie z emocjami, trudności w kontaktach z bliskimi oraz z osobami doświadczającymi niskiego poczucia własnej wartości, braku sensu i osamotnienia.

Prowadzę również warsztaty psychoedukacyjne i (auto)destygmatyzujące dla seniorów, młodzieży oraz osób dotkniętych kryzysem psychicznym i ich bliskich. Swoją pracę poddaję superwizji. Jestem LGBT friendly. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

→ Pomoc psychologiczna

Zapisz do Angelika Sadkowska

Psycholog Warszawa

Cezary Gyrczuk (Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego)

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt. Prowadzę konsultacje psychologiczne i interwencje kryzysowe z młodzieżą i dorosłymi.
Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczenie zdobywałem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpitalu Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ, Fundacji Idylla, Fundacji Otwarte Idee - "Telefon Pogadania".
Ukończyłem szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej m. in. Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia organizowany przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.
Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w radzeniu sobie z emocjami, niskiego poczucia wartości, lęku, kryzysów w życiu prywatnym i zawodowym. W swojej pracy wspieram się filozofią i metodą Gestalt. Dlatego też w gabinecie stawiam na otwarty dialog, autentyczną relację i poszerzenie doświadczenia siebie i swoich emocji. Pracuję pod stałą superwizją.

→ Pomoc psychologiczna

Zapisz do Cezary Gyrczuk

psycholog warszawa

Anna Badeńska (Psycholog, Psychoterapeutka)

Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Skończyłam także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP oraz liczne kursy zawodowe dla terapeutów.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie, Środowiskowym Domu Samopomocy w Radiówku k/Warszawy, Poradni Zdrowia Psychicznego Vitamed w Warszawie, Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz prowadząc własną praktykę. Prowadziłam wiele szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych, mam też doświadczenie pracy z grupą terapeutyczną i wsparcia.

Prowadzę psychoterapię długo i krótkoterminową indywidualną oraz grupową. Pracuję w podejściu integratywnym, korzystam ze zdobyczy różnych kierunków psychoterapeutycznych i dostosowuję je do indywidualnych potrzeb i zasobów konkretnej osoby. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.
Pracuję z osobami dorosłymi, które mają problemy w relacjach z innymi ludźmi, przeżywają kryzys w życiu, cierpią z powodu objawów nerwicowych, odczuwają obniżony nastrój, mają niskie poczucie własnej wartości, są niezadowolone z jakości swojego życia, chcą lepiej poznać siebie, zrozumieć własne funkcjonowanie czy odległe przeżycia.

Wierzę, że każdy człowiek kryje w sobie potencjał do zmiany. Psychoterapia daje możliwość, aby lepiej poznać i zrozumieć siebie, osiągnąć równowagę i spokój wewnętrzny. Nieustannie fascynuje mnie możliwość spotkania z drugim człowiekiem i towarzyszenia mu na drodze poszukiwań i rozwoju”.

→ Pomoc psychologiczna

Zapisz do Anna Badeńska

MB

Monika Bubicz (Psycholog)

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna z wynikiem celującym (przez 4 lata studiów posiadałam tytuł VIS - Very Important Student). Ukończyłam również studia podyplomowe Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej w SWPS oraz Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci. Wiedzę zdobywam również na licznych kursach i szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego, pracuję z ofiarami przemocy.
W Poradni zajmuję się diagnozą sytuacji dziecka i rodziny, pomagam w sytuacjach okołorozwodowych, udzielam konsultacji wychowawczych oraz diagnozuję trudności szkolne na każdym etapie edukacyjnym, zaburzenia emocjonalne i rozwojowe dzieci. Prywatnie - mam udaną rodzinę, 2 dorosłych synów. W chwili wolnej realizuję swój projekt „szczęśliwe życie”.

→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

terapia SI

Andrea Horvath (Pediatra, Gastroenterolog)

OBECNIE NA URLOPIE

Od początku przygody z medycyną swoje umiejętności merytoryczne i praktyczne doskonaliłam w Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam zdobyłam swe dotychczasowe doświadczenie i wciąż poszerzam wiedzę naukową. W 2000 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych, a w kolejnych latach zdobyłam specjalizacje z dziedziny pediatrii i gatsroenterologii. Ostatnie lata mojej działalności poświęciłam na stworzenie wraz z Kolegami z Kliniki Zespołu Żywieniowego, którego sukcesami możemy śmiało pochwalić się nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Swe zainteresowania zaburzeniami gastrologicznymi u dzieci pogłębiałam na licznych kursach i szkoleniach zagranicznych. W kręgu moich szczególnych zainteresowań znajdują się alergia pokarmowa, celiakia, zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego.
→ Gastrolog

terapia SI

Katarzyna Pokrywiecka (Psycholog, Terapeuta EEG-Biofeedback)

OBECNIE NA URLOPIE

Jestem psychologiem ze specjalizacją kliniczną oraz neuroterapeutą EEG-Biofeedback. Posiadam certyfikat w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii metodą EEG-Biofeedback. Jako terapeuta tej metody pracuję zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne w trakcie studiów podyplomowych na kierunku pedagogika.Zajmuję się także diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi (w tym zaburzeniami lękowymi, nastroju), trudnościami wychowawczymi, poradnictwem psychologicznym dla rodziców. Prowadzę także zajęcia wspomagania rozwoju dla dzieci z trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnościami.Doświadczenie psychologiczne w pracy z dziećmi z różnymi problemami zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szpitalu neuropsychiatrycznym, placówce
opiekuńczo – wychowawczej, świetlicy środowiskowej oraz za granicą w ośrodku edukacyjno - terapeutycznym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Percy Hedley Foundation w Anglii).Ukończyłam wiele szkoleń i kursów m.in. Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim
Centrum Psychoterapii, szkolenia z arteterapii, z zakresu Systemu Nauczania Kierowanego, z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC).Praca z dziećmi przynosi mi radość i satysfakcję. Dlatego ciągle dążę do rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji, by poprzez jak najlepiej wykonywaną pracę wspierać rozwój dzieci, a tym samym przynosić radość ich rodzinom. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, w zależności od jego potrzeb i możliwości.

→ Terapia EEG-Biofeedback
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

terapia SI

Dominika Tomczyk (Psycholog, Psychoterapeuta)

Jestem psycholożką - absolwentką 5-letnich jednolitych studiów magisterskich ze specjalizacją psychologia kliniczna i i osobowości oraz psychoterapeutką - ukończyłam akredytowany przez PTP czteroletni całościowy kurs psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Klinice Psychiatrii w Lublinie, na oddziałach leczenia zaburzeń afektywnych, leczenia nerwic i leczenia zaburzeń odżywiania, w specjalistycznych poradniach terapii rodzin, oraz ośrodkach terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Współpracuję z poradniami, uczelniami, instytucjami oświatowymi, gdzie prowadzę terapie, szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii rodzin, psychologii relacji, psychologii rozwoju człowieka oraz diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu pomocy terapeutycznej w ramach głównych współczesnych podejść w psychoterapii, stale jestem uczestniczką krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji naukowych z zakresu psychologii, psychoterapii, psychiatrii. Obecnie realizuję roczne szkolenie z zakresu Podstaw Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Podejściu Psychoanalitycznym.
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi; prowadzę psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię rodzin. Staram się integrować zdobytą wiedzę, by metody pracy dostosować do indywidualnych potrzeb Moich Klientów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Towarzyszenie Moim Klientom w drodze rozwoju - i tym młodszym i starszym - jest dla mnie wielką wartością i źródłem satysfakcji.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

KW

Katarzyna Wodyńska (Psycholog)

Jestem magistrem psychologii, seksuologiem, pedagogiem, psychodietetykiem, spec. psychoterapii i terapii zaburzeń seksualnych, spec. diagnozy i terapii zaburzeń osobowości, diagnostą.  

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, osobami z niepełnosprawnościami, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i zawodowym. Współpracowałam z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, aresztem śledczym, hospicjum, ośrodkiem pomocy społecznej, schroniskami dla osób bezdomnych, zakładem aktywności zawodowej, ośrodkiem integracji społecznej oraz jako kurator sądowy. Obecnie pracuję w poradni psychologiczno-psychiatrycznej w Warszawie oraz w Stowarzyszeniu Terapeutów. Swoje doświadczenie stale wzbogacam sporządzając opinie psychologiczne dla sądów, instytucji, na potrzeby rekrutacji oraz dla klientów indywidualnych.

 

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie
→ Diagnoza osobowości

Daria Stylińska (Psycholog/Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji)

Jestem magistrem psychologii. Realizując swoje marzenie o towarzyszeniu osobom w kryzysie, po studiach kontynuuję naukę w szkole Terapii Systemowej. Do trudności z jakimi zmagają się inni, podchodzę z empatią i wrażliwością, uwzględniając wszystkie sfery człowieka, a także akceptując jego naturalne tempo rozwoju i pokonywania trudności. Na problem człowieka patrzę systemowo, czyli w kontekście sytuacji i osób z tym związanych. Interesuje mnie człowiek, jego świat przeżyć i relacji z innymi. Prowadzę diagnozę osób dorosłych w oparciu o specjalistyczne testy psychologiczne, jak również terapię krótkoterminową dorosłych doświadczających trudności na każdej płaszczyźnie codziennego funkcjonowania.

Swoje doświadczenie poszerzam o liczne kursy i staże: „Vademecum Psychologa Praktyka”, staż w Oddziale Chirurgii Onkologicznej, w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Oddziale Neurologicznym, w Ośrodku Rehabilitacji; szkolenie z psychologii kryminalistycznej.

Od 8 lat jestem zawodowo związana z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Szczególnie bliskie są mi problemy rodzin przeżywających trudności rozwojowe dzieci i młodzieży w wieku dojrzewania. Służę pomocą zarówno młodszym jak i starszym. Terapeutycznie pracuję również z młodymi osobami zmagającymi się z niskim poczuciem wartości, depresją, lękiem, trudnościami z podejmowaniem decyzji o wyborze szkoły. Prowadzę także warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Ukończyłam liczne szkolenia związane z profilaktyką młodzieży.

Służę pomocą osobom zmagającym się ze smutkiem, lękiem czy przeżywającym żałobę, a także osobom pragnącym poprawić jakość relacji z najbliższymi. Bliskie mi są rodziny z małymi dziećmi i wsparcie w okresie okołoporodowym.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Wsparcie okołoporodowe

Psycholog dzieci i młodzieży Warszawa

Monika Leontiew (Psycholog)

Specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami w sytuacjach dotyczących wszelkich życiowych zmian. Pomagam oswoić się z nową rolą jaką jest rodzicielstwo i odnaleźć się w relacjach partnerskich. Wspieram rodziny w sytuacjach okołorozwodowych. Wspieram w budowaniu pewności siebie, odkrywaniu swoich zasobów aby indywidualnie klient mógł budować rozwiązania zgłaszanych trudności.

Jestem absolwentką Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie specjalizowałam się w Psychoterapii Par i Terapii Seksualnej. Ukończyłam Podyplomowo Psychologię Małego Dziecka na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Obecnie kończę studia kwalifikacyjne z Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów. Dodatkowo ukończyłam m.in.:

 • Całościowe szkolenie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • Szkolenie w zakresie pracy z dziećmi oraz rodzicami/opiekunami metodą Kids’ Skills - Dam Radę” i „Jestem z Ciebie dumny” w Integri TSR, zdobywając tym samym tytuł praktyka metody.
 • Szkołę trenerską przy Stowarzyszeniu Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”
 • Kurs "Rodzicielstwa bliskości" dla profesjonalistów prowadzony przez Agnieszkę Stein i Małgorzatę Stańczyk.

Przez ostatnie 10 lat zdobywałam doświadczenie prowadząc własną praktykę. W jej ramach wspierałam kobiety w procesie zmian, a także w szukaniu rozwiązań i radzeniu sobie w sytuacjach, w jakich się znalazły. W tym czasie odbyłam także staż w Centrum Odwykowym na Oddziale Dziennym w Warszawie, prowadząc tam również warsztaty psychoedukacyjne.
Moje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą nabywałam pracując w Żłobku, Szkole, w Poradni Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych oraz prowadząc indywidualną praktykę terapeutyczną. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Swoją pracę poddaję stałej superwizji, uczestniczę też w interwizjach. Bliski jest mi rozwój własny, aby móc jak najlepiej wspierać ludzi.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog

Sylwia Wiechowska (Psycholog)

Psycholog-  pracuję z młodzieżą, młodymi dorosłymi i  dorosłymi w podejściu poznawczo- behawioralnym i w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Ukończyłam szkołę trenerską Fundacji Maraton, pierwszy stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT. Jestem  certyfikowanym Trenerem  programu korekcyjnego TUKA/N oraz Programu Wzmacniania Rodziny. Posiadam uprawnienia do udzielania pomocy w trybie interwencji kryzysowej. Pogłębiam umiejętności prowadzenia wsparcia w ramach dialogu motywującego.

Od początku ścieżki zawodowej jestem związana z pracą z młodzieżą  zagrożoną wykluczeniem oraz młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przez kilka lat prowadziłam konsultacje dla rodziców młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi  i grupy korekcyjne dla młodzieży eksperymentującej  ze środkami psychoaktywnymi  w programie TUKA/N. Obecnie zajmuję się  konsultacjami psychologicznymi według zasady: Jeśli coś działa, rób tego więcej. Jeśli coś nie działa, rób coś innego. Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży

Zapisz do Sylwia Wiechowska

Psycholog dysleksja

Justyna Winczewska(Psycholog)

Jestem magistrem psychologii o specjalności klinicznej, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, trenerem TSR, diagnostą.
Pomagam dzieciom i młodzieży w przezwyciężeniu lęku i stresu, wspieram w rozwoju emocjonalnym. W swojej pracy wykorzystuję elementy play therapy, arteterapii i relaksacji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami z niepełnosprawnościami. Współpracowałam z poradnią zajmującą się terapią dziećmi z mutyzmem wybiórczym oraz Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I stopień referencyjny, gdzie prowadziłam indywidualne porady psychologiczne. Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie oraz współpracuję z fundacją Dobra Wioska. Swoje doświadczenie stale wzbogacam o liczne kursy i szkolenia z zakresu wsparcia psychologicznego. Aktualne jestem w trakcie kursu TSR na poziomie zaawansowanym.
Ukończone kursy:
- TSR poziom 1
- Uzależnienia chemiczne i behawioralne z perspektywy TSR
- Rodzic na 6+, efektywne wspieranie dziecka w uczeniu się
- Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym i pomoc jego rodzinie

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży

Agnieszka Sadowska (Psycholog)

Jestem magistrem psychologii. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zdobywałam m.in. w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz w przedszkolu integracyjnym. Swoje doświadczenie poszerzam o liczne kursy i warsztaty. Aktualnie jestem w trakcie kilku procesów szkoleniowych – Pozytywna Dyscyplina, TUS, Terapia Ręki.

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim postawą otwartości, uważności i szacunku dla drugiej osoby. Ważne jest dla mnie, aby stworzyć atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, w której kształtuje się proces zmiany i rozwoju. Korzystam z wielu metod i technik terapeutycznych ponieważ uważam, że każda osoba jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia.

→ Psycholog dzieci i młodzieży

psycholog warszawa

Yana Mosondz (Psycholog)

Jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym, trenerem TUS, terapeutą ręki, mam upoważnienie do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu. Aktualnie jestem w trakcie certyfikacji do uzyskania certyfikatu Terapeuty Behawioralnego.

Praca z dziećmi jest moją wielką inspiracją. Kocham swoją pracę, bo mam możliwość kształtowania osobowości małego dziecka. Cieszę się ich radością i postępami. Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym. Dysponuję udokumentowaną wiedzą na temat prowadzenia zajęć indywidualnych oraz grupowych dla dzieci ze spektrum, które są ukierunkowane na rozwój umiejętności poznawczych, komunikacyjnych, społecznych oraz umiejętności samoobsługowych. Budując swoją ścieżkę zawodową, poświęcam uwagę dzieciom, które potrzebują szczególnego wsparcia w adaptacji do współczesnych wymagań świata i społeczeństwa. Na co dzień korzystam ze współczesnych technik i metod Behawioralnych w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Systematycznie poddaję swoją pracę superwizji, a zakres wiedzy uaktualniam i poszerzam, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i kursach certyfikacyjnych.

Moim celem jest stworzenie takiej przestrzeni, w której dzieci będą czuły się bezpieczne i szczęśliwe, w której każdy będzie ważny i potrzebny. Ogromne znaczenie ma dla mnie także budowanie dobrych relacji z moimi podopiecznymi. W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem dziecka. Dążę do jego wszechstronnego rozwoju. Staram się dostrzegać jego indywidualne potrzeby i zainteresowania oraz wspierać harmonijny rozwój. Pomagam także rodzicom, podpowiadając im, jak mogą wspierać swoje dzieci.

Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, min.:

 • Opóźniony rozwój mowy. Diagnoza i terapia krok po kroku.
 • Programowanie języka u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
 • Agresja i autoagresja u osób ze spektrum autyzmu. Skuteczne strategie terapeutyczne
 • Trening Kontroli Złości
 • Wsparcie terapeutyczne w lękach, rutynach i autostymulacjach osób ze spektrum autyzmu
 • Trening czystości
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Kurs Bazowy (3-modułowy) ”Terapia Behawioralna w teorii i praktyce”
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Trener umiejętności społecznych TUS SST
 • Metoda Dobrego Startu
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

→ Psycholog dzieci i młodzieży

Zapisz do: Yana Mosondz

psycholog dziecięcy białołęka

Marta Marszałek (Psycholog)

Jestem psychologiem, absolwentką studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego nauczycieli, a także studia pedagogiki specjalnej z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe, podczas których cenię zarówno podejście teoretyczne, jak i praktyczne. Kieruję się zasadą indywidualizacji procesu terapeutycznego oraz dynamicznym doborem technik, jak najbardziej odpowiadających potrzebom dzieci.  Zależy mi na rozwoju ich kompetencji komunikacyjnych i społecznych, dbałości o sferę emocji i samodzielności, a także współpracy z rodzicami i opiekunami. Ponadto staram się na bieżąco monitorować postępy i trudności dzieci oraz stwarzać im bezpieczną i pozytywną przestrzeń na zajęciach.

Stosuje metody dyrektywne, w tym elementy Stosowanej Analizy Zachowania SAZ oraz niedyrektywne, takie jak Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, muzykoterapia, arteterapia, terapia ręki oraz komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC. Ponadto staram się systematycznie poszerzać swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie metod terapii i wspierania rodziców na co dzień, porozumiewania się, umiejętności społecznych oraz psychologii rozwoju dzieci.

→ Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog dziecięcy

Paula Gładysz (Psycholog)

Jestem magistrem psychologii. Ukończyłam także dwustopniowy kurs Trening Umiejętności Społecznych  uzyskując kwalifikację Trenera TUS. Pracuję w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu.
Terapia to dla mnie proces prowadzący do zmiany, którego istotnym elementem jest relacja terapeutyczna. Relacja zapewniająca bezpieczną atmosferę pomaga w realizacji celów, mających wpływ na poprawę jakości życia. Z podopiecznymi staram się budować więź opartą na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, dostrzegając jego potrzeby, zainteresowania i możliwości. Komfort dziecka jest dla mnie najważniejszy. Bardzo cenię sobie współpracę z rodzicami.

→ Psycholog dzieci i młodzieży

 

Pedagog Białołęka

Justyna Student (Pedagog, Oligofrenopedagog))

Ukończyłam podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego, edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także stosowaną analizę zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania.

Stale  rozwijam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach m.in. z zakresu rozwoju komunikacji werbalnej i alternatywnej, pracy z dziećmi z autyzmem oraz sposobu reagowania na zachowania trudne. W czasie zajęć istotne jest dla mnie indywidualne podejście, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego, który stanowi bazę do dalszej współpracy, systematyczność, konsekwencja w działaniu oraz współpraca z rodzicami dziecka w celu generalizowania umiejętności zdobytych na zajęciach w środowisku domowym. Kieruję się wielospecjalistycznym podejściem do terapii i edukacji, zwracając szczególną uwagę na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci. Zajęcia staram się prowadzić kreatywnie, stosując jasną strukturę w celu zwiększenia przewidywalności, dostosowuję zadania do możliwości psychofizycznych, wprowadzam do ćwiczeń zainteresowania dziecka w celu podniesienia motywacji zadaniowej, która jest niezbędna w procesie uczenia się.

Prywatnie uwielbiam podróże, książki oraz gry planszowe z przyjaciółmi.

Terapia SI

Joanna Mioduchowska (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Logopeda, Terapeuta Czaszkowo-Krzyżowy)

Absolwentka polonistyki na KUL, logopedii z glottodydaktyką na APS w Warszawie, certyfikat diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej zdobyłam na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam, pracując w publicznych szkołach z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Wiem, że pomoc dziecku musi być holistyczna, dlatego też cały czas się dokształcam, uczestnicząc w różnych kursach.

Ukończyłam m.in.:

 • MNRI Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.1 i 2;
 • Terapia Neurotaktylna;
 • Integracja Bilateralna – program szkolny;
 • Integracja Odruchów wg Sally Goddard – szkolny program interwencyjny wspomagający rozwój dzieci ze specyficznymi problemami w nauce;
 • Terapia ręki – szkolenie I i II stopnia;
 • Afazja – odbudowa komunikacji, praktyczne zastosowanie ćwiczeń u dzieci z różnymi typami afazji;
 • Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i zespołem Aspergera;
 • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania;
 • Dziecko wiotkie - z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym - formy i sposoby oddziaływań terapeutycznych;
 • Rozwój procesów integracji sensoryczno - motorycznej niemowląt i małych dzieci z zespołem Downa - wskazania do usprawniania i zabawy terapeutycznej,
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa (Moduły I-VII).

W planach mam kolejne szkolenia.

Fascynuje mnie zmysł dotyku, bo od niego wszystko się zaczyna i na nim kończy.

→ Terapia Integracji Sensorycznej
Terapia Ręki
→ Terapia Czaszkowo-Krzyżowa

terapia SI

Bogna Krupińska (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Neurologopeda, Oligofrenopedagog))

Jestem absolwentką polonistyki i logopedii na Uniwersytecie Warszawskiem. Ukończyłam również studia podyplomowe Neurologopedia na Uniwersytecie SWPS i kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki. W 2014 roku, po odbyciu dwustopniowego kursu, uzyskałam certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej. Mam uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu Terapii Ręki oraz Treningu Umiejętności Społecznych.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach, szkołach specjalnych i integracyjnych, a także w prywatnych gabinetach terapeutycznych w Warszawie i okolicach. Jestem specjalistką od komunikacji alternatywnej, od ponad 12 lat pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i z zespołem Aspergera. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach.
Moje pasje to rękodzieło i joga.

→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki

terapia SI

Dorota Szaniawska (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Ukończyłam podyplomowe studia na kierunku Integracja Sensoryczna, podyplomowe studia na kierunku przygotowanie pedagogiczne oraz kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała.

5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując w Żłobku Integracyjnym, przedszkolu terapeutycznym oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Od 4 lat jestem terapeutą i diagnostą integracji sensorycznej w przedszkolu terapeutycznym, gdzie pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wieloletnia praca w tym miejscu pozwoliła mi zdobyć ogrom wiedzy i doświadczenia z dziećmi z trudnościami rozwojowymi.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikację, uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. W swojej pracy kładę duży nacisk na indywidualne podejście do pacjenta.

→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki

Fizjoterapeuta dziecięcy

Aleksandra Bąk (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Jestem fizjoterapeutką, absolwentką kierunku Fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywałam w wielu placówkach medycznych o zróżnicowanym profilu, pracując z pacjentami zarówno dorosłymi, jak i dziećmi czy młodzieżą. Pracowałam również z młodymi pacjentami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz uczestnicząc w programach dla osób z niepełnosprawnością w ramach wolontariatu.
Podczas pracy skupiam się na aktualnych potrzebach pacjenta i dbam o dobrą relację z dzieckiem – pozytywna i spokojna atmosfera w gabinecie zdecydowanie pomaga w osiąganiu celów terapeutycznych. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy, między innymi uczestnicząc w szkoleniach oraz kursach, by móc zapewnić pacjentom jak najpełniejszą pomoc.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • PNF podstawowy;
 • PNF rozwijający;
 • Trójwymiarowa korekcja skolioz wg. Schroth;
 • Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy;
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci;
 • Taping rehabilitacyjny;
 • Studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna.

→ Terapia Ręki
→ Integracja Sensoryczna
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja

Zapisz do Aleksandra Bąk

terapia SI

Martyna Iwaniuk-Sawczuk (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta NDT-Bobath)

Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując i odbywając praktyki w wielu placówkach, zajmujących się rehabilitacją zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jednak to praca z dziećmi przynosi mi ogromną radość i satysfakcję. Podczas swoich zajęć dokładnie dopasowuję metody do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz dbam o przyjazną atmosferę, ponieważ uważam, że dobra współpraca z dzieckiem pomaga osiągać najlepsze efekty terapii.

Ukończyłam kursy:
• PNF Podstawowy,
• PNF w Pediatrii,
• Integracja Sensoryczna I° i II°,
• Taping Rehabilitacyjny,
• Masaż I i II stopień.

→ Terapia Ręki
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja
→ Terapia Integracji Sensorycznej

terapia SI

Katarzyna Kwiatkowska-Zduńczyk (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog)

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i  Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w państwowych i prywatnych placówkach oświatowych, m.in. w przedszkolu integracyjnym i szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Obecnie pracuję jako pedagog specjalny i terapeuta integracji sensorycznej.  Moją pasją jest praca z dziećmi, odkrywanie ich mocnych stron oraz pomoc im w pokonywaniu trudności. W wolnych chwilach uwielbiam czytać książki i spędzać czas z najbliższymi na łonie natury. W kwestii rozwoju dzieci staram się cały czas doskonalić i poszerzać wiedzę poprzez kursy i szkolenia m.in. TUS, terapia ręki, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, interocepcja, neurobiologia edukacji, mechanizmy lustrzane i biologiczne podłoże empatii, zmysły a odbiór świata.

→ Terapia Ręki
→ Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej

Beta Bolko-Laska (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog)

Jestem pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Od zawsze pracowałam z dziećmi, m.in. jako niania, wychowawca w domu dziecka, pracownik świetlicy szkolnej czy w Fundacji "Synapsis". Jestem również terapeutą i diagnostą Integracji Sensorycznej. Ukończyłam studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Ponadto jestem terapeuta ręki, mam ukończony kurs 1 i 2 stopnia.
Uwielbiam poszerzać swoją wiedzę w związku z czym mam ukończone wiele szkoleń i kursów, m.in:
 • Mediacja w nurcie NVC,
 • Komunikacja bez przemocy z wykorzystaniem metody NVC,
 • Zachowania autodestrukcyjne młodzieży,
 • Socjoterapia,
 • Zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania, symptomy i ewentualne rozwiązania i wiele innych.

Interesuje się pedagogika Marii Montessori oraz wychowaniem w nurcie "Rodzicielstwa bliskości".

 

→ Terapia Ręki
→ Terapia Integracji Sensorycznej

Martyna Dąbrowska

Martyna Dąbrowska (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog)

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, z kolei wiedzę z zakresu zaburzeń SI osiągnęłam na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.
W swojej pracy zawsze podążam za potrzebami dziecka, do którego podchodzę indywidualnie oraz z pełnym zaangażowaniem.

Poprzez uczestniczenie w wielu szkoleniach nieustannie podnoszę kwalifikacje. Szkolenia, które ukończyłam:

 • Terapia ręki z elementami grafomotoryki I i II stopnia w ujęciu globalnym,
 • Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia w ujęciu całościowym,
 • Budowanie świadomości emocjonalnej i odporności psychicznej uczniów,
 • Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci.

Poza pracą lubię miło spędzić czas z dobrą książką lub wykonując hobbistycznie sesje fotograficzne.

→ Terapia Ręki
→ Terapia Integracji Sensorycznej

Integracja Sensoryczna

Dagmara Turemka (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog)

Studia magisterskie ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku terapia pedagogiczna. Ciągła chęć rozwoju i zdobywania nowych kwalifikacji sprawiła, że ukończyłam studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W tym czasie doświadczenie zdobywałam jako wychowawca i terapeuta w Niepublicznym Przedszkolu, zyskując stopień nauczyciela kontraktowego.

Ukończyłam studia podyplomowe z diagnozy i terapii integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji filia w Warszawie. Pracę jako terapeuta rozpoczęłam od razu w Centrum Wsparcia.

Ukończyłam również wiele kursów i szkoleń dotyczących pracy z dziećmi, min.:

 • Trening umiejętności społecznych;
 • Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera;
 • Warsztat z zakresu terapii ręki;
 • Rozwijanki® wspierające integrację odruchów i wspomagające rozwój sensoryczno-ruchowy.

W swojej pracy kieruję się dobrem Dziecka, wsparciem jego mocnych stron oraz budowaniem wiary we własne siły i umiejętności. Wypracowanie wspólnego zaufania jest podstawą do pracy nad obszarami, które nie działają u Dziecka w sposób harmonijny.

→ Terapia Ręki
→ Terapia Integracji Sensorycznej

terapia SI

Teresa Kozaczyńska (Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT-Bobath)

Jestem magistrem fizjoterapii i od 22 lat pracuje z niemowlętami. Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

• 1996 Kurs Nauczania Kierowanego w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
• 1998 Szkolenie na Węgrzech w Ośrodku MOIRA "System Conductive Education"
• 2001 Kurs NDT-Bobath oraz otrzymanie certyfikatu terapeuty NDT-Bobath
• 2002 Kurs "Funkcjonalna ocena i metody usprawniania widzenia dzieci słabo widzących"
• 2002 Kurs "Diagnoza rozwoju i funkcjonowania małego dziecka niewidomego ze sprzężoną niepełnosprawnością"
• 2004 Kurs "Terapia i praktyka terapii psychomotorycznej"
• 2004 Kurs NDT-Bobath of Babies
• 2005 Kurs Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej" I i II stopnia
• 2006 Kurs podstawowy PNF
• 2007 Kurs Biofeedback
• 2014 Studia Licencjackie z zakresu fizjoterapii w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie
• 2016 Studia Magisterskie z zakresu fizjoterapii w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie

Jestem aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath, biorę udział w szkoleniach i warsztatach pogłębiając swoją wiedzę. Obecnie pracuję w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy ul. Kopernika. Bardzo lubię pracę z dziećmi, każdego roku staram się podnosić swoje kwalifikacje, aby jak najlepiej pomagać małym pacjentom.

→ Terapia NDT-Bobath
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja

terapia SI

Paulina Adamczyk (Neurologopeda, Terapeuta IAS)

Moja przygoda z logopedią rozpoczęła się od magisterskich studiów polonistycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wtedy właśnie zdałam sobie sprawę, że to język jest żywy, ciągle się zmienia, ale także nas określa. Idąc za moimi zainteresowaniami ukończyłam podyplomowe studia z logopedii, a następnie neurologopedii na UMCSie w Lublinie.

Od kilku lat zajmuję się terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Pracowałam w Rzeszowskim Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych, gdzie stykałam się głównie z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, MPD. Poza tym pracowałam w Poradni Diagnozy i Terapii Trudności Szkolnych z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, dyslalią, Zespołem Aspergera. Dodatkowo byłam tłumaczem języka migowego przy Duszpasterstwie Osób Niesłyszących w Rzeszowie.

Swoją wiedzę i kwalifikacje zdobywam biorąc udział w warsztatach i szkoleniach. Ukończyłam Trzystopniowy Kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z autyzmem, warsztaty masażu logopedycznego, kurs symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, trzystopniowy kurs języka migowego. Biorę również udział w konferencjach logopedycznych i terapeutycznych o alternatywnych metodach komunikacji oraz terapii behawioralnej.

→ Trening Słuchowy Johansena (IAS)

Katarzyna Klajn (Logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Jestem absolwentką podyplomowych studiów logopedycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie. Tytuł magistra uzyskałam na UKSW w Warszawie.

Doświadczenie zdobywałam podczas licznych praktyk, m.in. w szkole podstawowej, przedszkolu erapeutycznym i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Cały czas staram się poszerzać swoją wiedzę w zakresie szeroko rozumianych trudności z komunikacją i w tym celu ukończyłam szereg szkoleń i warsztatów logopedycznych, m.in. z zakresu opóźnionego rozwoju mowy, masażu logopedycznego, trudności komunikowania się w autyzmie, FAS. Ukończyłam także dwustopniowe szkolenie uprawniające do prowadzenia terapii ręki oraz szkolenie z Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R). W lipcu 2015 r. zakończyłam trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w praktyce terapeutyczno-edukacyjnej dzieci z autyzmem. W czerwcu 2017 r. uzyskałam kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

→ Logopeda
→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki

terapia SI

Agnieszka Szpoton (Logopeda, Pedagog specjalny)

Ukończyłam pedagogikę specjalną ze specjalnością logopedyczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W 2014 r. ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich w szkołach i przedszkolach jak również podczas pracy jako logopeda w przychodni, przedszkolu terapeutycznym i szkole specjalnej. Poza pracą w Poradni Konwaliowa pracuję również jako logopeda i oligofrenopedagog w szkole specjalnej.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikację uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach.
Dotychczas ukończyłam m.in. Diagnostykę i terapię neurologopedyczną zaburzeń funkcji oralnych, związanych, z poborem pokarmów i nadawaniem mowy, Wczesną interwencję terapeutyczną i wspieranie rozwoju dziecka, Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka, liczne szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (m.in. program Mówik, MAKATON), szkolenia na temat trudnych zachowań u dzieci oraz z zakresu treningu umiejętności społecznych.Posiadam uprawniania do prowadzenia zajęć z Terapii Ręki.

→ Logopeda

AOL

Anna Obszyńska – Litwiniec (Dr nauk o zdrowiu, Neurologopeda)

Ukończyłam polonistykę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.  czerwcu 2019 r. uzyskałam dyplom neurologopedy oraz obroniłam pracę doktorską na II Wydziale Lekarskim WUM. Specjalizuję się w terapii afazji dzieci i dorosłych. Pracuję jako wykładowca akademicki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz jako neurologopeda w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym. Jestem uczestniczką wielu szkoleń i konferencji. Prywatnie mamą dwójki dzieci, fanką dobrej lektury oraz podróży bliskich i dalekich.

→ Logopeda
→ Elektrostymulacja
→ Ortodoncja Funkcjonalna MFS

terapia SI

Marta Barańska (Neurologopeda)

Jestem mgr logopedii (UW, APS) aktualnie w trakcie specjalności Neurologopedia na Collegium Medicum UJ. Ukończyłam także studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, liczne kursy i szkolenia. W pracy łącze różne techniki i metody, sugerując się dobrem i potrzebami pacjenta. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W obszarze moich zainteresowań zawodowych pozostają trudności komunikacyjne uwarunkowane neurologicznie, obwodowo i emocjonalnie.

→ Logopeda

logopeda warszawa

Aleksandra Skibowska (Neurologopeda, Terapeuta Metody Krakowskiej)

Prowadzę terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, a co za tym idzie, dzieci z zburzeniami komunikacji językowej. Specjalizuję się w terapii dzieci z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną, z niedosłuchami oraz alalią. W codziennej pracy zapewniam również pomoc logopedyczną podopiecznym z innymi zaburzeniami, dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym jak również z niepełnosprawnością sprzężoną wymagającym wprowadzania komunikacji alternatywnej. Na co dzień pracuję jako logopeda w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warszawie. 

Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

 

 • Wspomaganie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością poziom I i II

 • Wspomaganie karmienia dzieci z mpd

 • Kinesiotaping w logopedii

 • Stymulacje mechanizmów lewopółkulowych w zakresie usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu

 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

 • Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych

 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących

 • Makaton I stopień

 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy w zakresie wczesnej opieki logopedycznej

 • Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wg koncepcji NDT-Bobath

 • Terapia sensomotoryczna i regulacja napięcia mięśniowego obszaru ustno – twarzowego

 • AAC w zakresie wspomagającej i alternatywnej metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji

 • Diagnoza i terapia pacjentów z dysfagią

 • Szkolenie podstawowe PECS

 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”

 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”

→ Logopeda

Zapisz do: Aleksandra Skibowska

Logopeda Białołęka

Malwina Radzka-Dudek (Logopeda)

Tytuł logopedy zdobyłam na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Moje doświadczenie terapeutyczne wiąże się z pracą na stanowisku logopedy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych i medycznych.
Obecnie pracuję przede wszystkim z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Opracowuję i realizuję indywidualne plany terapeutyczne dzieci z trudnościami komunikacyjnymi o różnorodnym podłożu, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu. Zajmuję się stymulacją rozwoju mowy w przypadkach opóźnionego rozwoju mowy i w niedosłuchu. Metodykę, pomoce dydaktyczne oraz motywacyjne zawsze dostosowuję do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu zajęcia stają się prawdziwą przyjemnością.
Ponadto, na co dzień zajmuję się profilaktyką logopedyczną oraz korekcją wad wymowy wynikających z nieprawidłowych funkcjonalności mięśni aparatu artykulacyjnego. Wspieram także od strony logopedycznej leczenie ortodontyczne dzieci. 

→ Logopeda

Zapisz do Malwina Radzka-Dudek

 

Logopeda Warszawa

Dorota Dębek (Logopeda)

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności na studiach magisterskich oraz dodatkowych szkoleniach. Planując studia logopedyczne chciałam pracować z dorosłymi, ale w czasie praktyk odkryłam, że to jednak praca z dziećmi sprawia mi najwięcej satysfakcji i radości.

Lubię rozmawiać, słowami wyrażać myśli - bardzo chciałabym, aby każdy miał taką możliwość – dlatego tu pracuję.

→ Logopeda

terapia SI

Sandra Krzysztofik (Logopeda)

Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jednak nie zamierzam na tym poprzestać i już od października rozpoczynam studia magisterskie.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w placówkach oświatowych, m.in. publicznej szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz Akademii Dziecięcej, jak i w szpitalu uniwersyteckim. Jako terapeutce przyświecają mi dwa podstawowe założenia - holistyczne oraz indywidualne podejście do pacjenta. Pragnę nieustannie się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę aby jak najlepiej pomóc moim podopiecznym.

W wolnych chwilach chętnie sięgam po dobrą książkę albo aparat fotograficzny.

→ Logopeda

Tomasz Śliwowski (Terapeuta IAS)

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale filologii angielskiej ze specjalizacją w dziedzinie językoznawstwa. Moja pierwsza styczność ze światem terapii była związana z tłumaczeniem oraz konsultacją merytoryczną szkoleń i publikacji z zakresu terapii neurorozwojowych.

Tematyka ta zafascynowała mnie do tego stopnia, że zdecydowałem się zdobyć niezbędne kwalifikacje do zostania terapeutą. Dziś, po ukończeniu stosownych kursów, szkoleń i warsztatów, jestem m.in. terapeutą metody indywidualnej stymulacji słuchu Johansena (JIAS), trenerem i współprowadzącym szkolenia metody Bilateralnej Integracji oraz terapeutą neurorozwoju wg metody INPP.

Swoje doświadczenie zdobywałem w licznych placówkach terapeutycznych, dzięki czemu miałem możliwość pracy z pacjentami o zróżnicowanym poziomie wyzwań rozwojowych, wymagających elastyczności w prowadzeniu zajęć, szczególnie o takiej specyfice, jak trening słuchowy. Łącząc praktykę z wiedzą teoretyczną mogę zaoferować pacjentom jak najlepsze możliwości korzystania z prowadzonej terapii.

→ Trening Słuchowy Johansena (IAS)

AN

Angelika Nitecka (Kierownik recepcji)

Ukończyłam studia magisterskie w zakresie psychologii. W Poradni Konwaliowa wspomagam zespół poprzez głównie koordynowanie recepcji. W kontaktach interpersonalnych ważne jest dla mnie połączenie serdecznego i taktownego stosunku do drugiego człowieka. Lubię podejmować wyzwania. Wolny czas spędzam aktywnie, spełniając przy tym swoje pasje, takie jak: jazda konna,jazda na nartach czy wędrówki.

→ Kontakt Recepcja

terapia SI

Beata Zaluska (Koordynator recepcji)

Moje życie zawodowe od zawsze związane było z obsługą klienta. W Poradni łączę umiejętności zdobyte podczas pracy jak również w życiu. Uważam, że ważna jest odpowiedzialność, tolerancja i zrozumienie problemów drugiego człowieka. Cenię poczucie humoru u siebie i innych. W poradni Konwaliowa zajmuję się koordynowaniem pracy w recepcji oraz staram się być pomocna w pracy zespołu specjalistów oraz rodzicom.
Moje hobby to narty, rower, teatr i fotografia

→ Kontakt Recepcja

terapia SI

Joanna Wesołowska (Koordynator recepcji)

Opis w przygotowaniu

→ Kontakt Recepcja

TOP