terapia SI

Monika Jerominiak - Kobrzyńska (Psychiatra)

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii. W latach 2003-2008 pracowałam w oddziale szpitalnym II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej Szpitala Bródnowskiego oraz w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, a następnie Poradni Zdrowia Psychicznego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

W trosce o dobro pacjenta stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych. Rozpoczęłam także kolejną specjalizację z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej chcąc w przyszłości zajmować się także neuroobrazowaniem mózgu. Pracuję z osobami dorosłymi przeżywającymi kryzysy psychiczne, cierpiącymi na zaburzenia emocjonalne i zachowania, zaburzenia psychotyczne oraz zaburzenia pamięci. Wiedza lekarska i odbyte szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej umożliwiają mi prowadzenie leczenia farmakologicznego jak i wsparcie psychoterapeutyczne...
→ Psychiatra

terapia SI

Ewa Kąca (Psycholog/Psychoterapeuta)

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Po studiach ukończyłam Szkołę Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Następnie uzyskałam certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

W obszarze pomagania ludziom udzielam się od 2002r. Moja dotychczasowa praktyka kliniczna obejmuje następujące placówki:
• Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – IV Klinika Psychiatryczna: Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Bielańskiego
• Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
• Akademia Medyczna w Warszawie – II Klinika Psychiatryczna: Wojewódzki Szpital Bródnowski
• Od 2007r. współpracuję również z niepublicznymi ośrodkami terapeutycznymi w Warszawie.
Specjalizuję się w pomaganiu osobom z problemami lękowymi (napady paniki, lęk uogólniony, społeczny, inne fobie, lęk o zdrowie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), związanymi ze stresem, adaptacyjnymi i depresyjnymi. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

→ Pomoc psychologiczna
→ Techniki relaksacyjne

terapia SI

Marta Kolwińska-Wrona (Psycholog/Psychoterapeuta)

Wykształcenie psychologiczne zdobyte na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek - psychologia). Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 177 nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej należące do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies oraz certyfikat EMDR Europe - Eye Movement Desensitization and Reprocessing Basic Training wydany przez Uniwersytet w Birmingham oraz Europejskie Tworzystwo EMDR, certyfikat EMDR Practicioner. Ukończone Szkolenie Podyplomowe Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej - Oxford Cognitive Therapy Centre .Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ukończone Studium Medyczne Terapii Zajęciowej w Pruszków oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie.

Praktyki w oddziałach szpitalnych (Tworki, Warszawa), domach opieki społecznej, areszcie śledczym, oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży (praca przy użyciu technik terapii poznawczobehawioralnej). 12-letnie doświadczenie w pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy i Wsparcia oraz  w punkcie konsultacyjnym z osobami chorującymi psychicznie oraz ich rodzinami. Od 2001 r. praca terapeutyczna z osobami mającymi trudności życiowe, chorującymi na depresję, zaburzenia lękowe, fobie społeczne, schizofrenie, przezywające trudne chwile w związkach, mającymi niską samoocenę i będącymi po traumie. 

Współpraca z miesięcznikiem Bank. Publikacje w Psychologia w szkole, Studia Psychologica, Forum Psychologiczne, Świat Schizofrenii, Personel Plus, audycja w Radiu Dla Ciebie.

Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Praca teraputyczna podlega stałej superwizji.

→ Pomoc psychologiczna
→ Terapia EMDR

psycholog warszawa

Anna Lidia - Świderska (Psycholog/Psychoterapeuta w trakcie certfikacji)

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Pracuję w podejściu poznawczo-behawioralnym.

Udzielam wsparcia psychologicznego i prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i starszej młodzieży. Zapraszam na sesje w języku polskim lub angielskim.

Dyplom psychologa uzyskałam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia Kliniczna i Zdrowia. Obecnie odbywam szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Crescentia – ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Kształcę się również w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i ACT. W celu poszerzenia wiedzy i kwalifikacji na bieżąco uczestniczę w szkoleniach i warsztatach tematycznych. Jestem członkiem PTTPB (Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej), CBS (Association for Contextual Behavioral Science) oraz ACBS Polska.

Pomagam osobom doświadczającym lęku lub zaburzeń nastroju, przeżywającym stres, odczuwającym niskie poczucie wartości czy zmagającym się z poczuciem braku satysfakcji z życia. Wspieram pacjentów doświadczających kryzysu i przechodzących znaczące zmiany życiowe w drodze do odzyskania sensu życia, określenia celów życiowych i sposobów ich realizacji. Bliska jest mi również praca z osobami borykającymi się z trudnościami w budowaniu relacji i w komunikacji z najbliższymi czy współpracownikami. Moimi pacjentami są też obcokrajowcy mieszkający w Polsce, którzy doświadczają problemów adaptacji w nowym środowisku i poczucia samotności.

Wspieram pacjentów poprzez budowanie w nich zaufania do własnych możliwości i wiary w skuteczną realizację znaczących, wartościowych celów, wykorzystując ich własne zasoby lub wzbudzając motywację do odkrywania nowych. Pomagam pacjentom w radzeniu sobie ze zgłaszanymi trudnościami i dążeniu do zmiany poprzez psychoedukację oraz stosowanie odpowiednich procedur i technik terapeutycznych. Najważniejszym elementem mojego kontaktu z osobą potrzebującą jest budowanie relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

→ Pomoc psychologiczna

Psycholog

Angelika Sadkowska (Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego)

Jestem psycholożką w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i prowadzę konsultacje psychologiczne, interwencje kryzysowe i pomoc psychologiczną.
Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz ukończyłam specjalizację Psychoterapia również na Uniwersytecie Warszawskim. Przez cały okres studiów byłam aktywną członkinią zarządu i prezeską SKN Psychoterapii ,,Dialog”, gdzie już w trakcie studiów organizowałam i uczestniczyłam w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu psychoterapii.
Aktualnie jestem studentką Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji –program szkolenia jest rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam liczne kursy doszkalające w zakresie interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej m.in. Terapia i profilaktyka uzależnień behawioralnych – szkolenie jest organizowane przez fundację Praesterno i UW.
Doświadczenie zdobywałam w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej, Fundacji eFkropka, Fundacji Wiem i Umiem,,,Telefonpogadania” dla seniorów i osób samotnych oraz w Centrum Pomocy Psychologicznej działające przy Uniwersytecie Warszawskim. 
Pracuję krótkoterminowo psychodynamicznie z dorosłymi i starszą młodzieżą. Pomagam osobom doświadczającym kryzysów dotyczących życia prywatnego i zawodowego oraz kryzysów tożsamości, osobami mającymi trudności w radzeniu sobie z emocjami, trudności w kontaktach z bliskimi oraz z osobami doświadczającymi niskiego poczucia własnej wartości, braku sensu i osamotnienia.

Prowadzę również warsztaty psychoedukacyjne i (auto)destygmatyzujące dla seniorów, młodzieży oraz osób dotkniętych kryzysem psychicznym i ich bliskich. Swoją pracę poddaję superwizji. Jestem LGBT friendly. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

→ Pomoc psychologiczna

Zapisz do Angelika Sadkowska

Psycholog Warszawa

Cezary Gyrczuk (Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego)

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt. Prowadzę konsultacje psychologiczne i interwencje kryzysowe z młodzieżą i dorosłymi.
Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczenie zdobywałem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpitalu Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ, Fundacji Idylla, Fundacji Otwarte Idee - "Telefon Pogadania".
Ukończyłem szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej m. in. Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia organizowany przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.
Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w radzeniu sobie z emocjami, niskiego poczucia wartości, lęku, kryzysów w życiu prywatnym i zawodowym. W swojej pracy wspieram się filozofią i metodą Gestalt. Dlatego też w gabinecie stawiam na otwarty dialog, autentyczną relację i poszerzenie doświadczenia siebie i swoich emocji. Pracuję pod stałą superwizją.

→ Pomoc psychologiczna

Zapisz do Cezary Gyrczuk

psycholog warszawa

Anna Badeńska (Psycholog, Psychoterapeutka)

Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Skończyłam także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP oraz liczne kursy zawodowe dla terapeutów.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie, Środowiskowym Domu Samopomocy w Radiówku k/Warszawy, Poradni Zdrowia Psychicznego Vitamed w Warszawie, Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz prowadząc własną praktykę. Prowadziłam wiele szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych, mam też doświadczenie pracy z grupą terapeutyczną i wsparcia.

Prowadzę psychoterapię długo i krótkoterminową indywidualną oraz grupową. Pracuję w podejściu integratywnym, korzystam ze zdobyczy różnych kierunków psychoterapeutycznych i dostosowuję je do indywidualnych potrzeb i zasobów konkretnej osoby. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.
Pracuję z osobami dorosłymi, które mają problemy w relacjach z innymi ludźmi, przeżywają kryzys w życiu, cierpią z powodu objawów nerwicowych, odczuwają obniżony nastrój, mają niskie poczucie własnej wartości, są niezadowolone z jakości swojego życia, chcą lepiej poznać siebie, zrozumieć własne funkcjonowanie czy odległe przeżycia.

Wierzę, że każdy człowiek kryje w sobie potencjał do zmiany. Psychoterapia daje możliwość, aby lepiej poznać i zrozumieć siebie, osiągnąć równowagę i spokój wewnętrzny. Nieustannie fascynuje mnie możliwość spotkania z drugim człowiekiem i towarzyszenia mu na drodze poszukiwań i rozwoju”.

→ Pomoc psychologiczna

Zapisz do Anna Badeńska

MB

Monika Bubicz (Psycholog)

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna z wynikiem celującym (przez 4 lata studiów posiadałam tytuł VIS - Very Important Student). Ukończyłam również studia podyplomowe Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej w SWPS oraz Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci. Wiedzę zdobywam również na licznych kursach i szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego, pracuję z ofiarami przemocy.
W Poradni zajmuję się diagnozą sytuacji dziecka i rodziny, pomagam w sytuacjach okołorozwodowych, udzielam konsultacji wychowawczych oraz diagnozuję trudności szkolne na każdym etapie edukacyjnym, zaburzenia emocjonalne i rozwojowe dzieci. Prywatnie - mam udaną rodzinę, 2 dorosłych synów. W chwili wolnej realizuję swój projekt „szczęśliwe życie”.

→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

terapia SI

Andrea Horvath (Pediatra, Gastroenterolog)

Od początku przygody z medycyną swoje umiejętności merytoryczne i praktyczne doskonaliłam w Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam zdobyłam swe dotychczasowe doświadczenie i wciąż poszerzam wiedzę naukową. W 2000 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych, a w kolejnych latach zdobyłam specjalizacje z dziedziny pediatrii i gatsroenterologii. Ostatnie lata mojej działalności poświęciłam na stworzenie wraz z Kolegami z Kliniki Zespołu Żywieniowego, którego sukcesami możemy śmiało pochwalić się nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Swe zainteresowania zaburzeniami gastrologicznymi u dzieci pogłębiałam na licznych kursach i szkoleniach zagranicznych. W kręgu moich szczególnych zainteresowań znajdują się alergia pokarmowa, celiakia, zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego.
→ Gastrolog

terapia SI

Katarzyna Pokrywiecka (Psycholog, Terapeuta EEG-Biofeedback)

Jestem psychologiem ze specjalizacją kliniczną oraz neuroterapeutą EEG-Biofeedback. Posiadam certyfikat w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii metodą EEG-Biofeedback. Jako terapeuta tej metody pracuję zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne w trakcie studiów podyplomowych na kierunku pedagogika.Zajmuję się także diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi (w tym zaburzeniami lękowymi, nastroju), trudnościami wychowawczymi, poradnictwem psychologicznym dla rodziców. Prowadzę także zajęcia wspomagania rozwoju dla dzieci z trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnościami.Doświadczenie psychologiczne w pracy z dziećmi z różnymi problemami zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szpitalu neuropsychiatrycznym, placówce
opiekuńczo – wychowawczej, świetlicy środowiskowej oraz za granicą w ośrodku edukacyjno - terapeutycznym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Percy Hedley Foundation w Anglii).Ukończyłam wiele szkoleń i kursów m.in. Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim
Centrum Psychoterapii, szkolenia z arteterapii, z zakresu Systemu Nauczania Kierowanego, z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC).Praca z dziećmi przynosi mi radość i satysfakcję. Dlatego ciągle dążę do rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji, by poprzez jak najlepiej wykonywaną pracę wspierać rozwój dzieci, a tym samym przynosić radość ich rodzinom. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, w zależności od jego potrzeb i możliwości.

→ Terapia EEG-Biofeedback
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

terapia SI

Dominika Tomczyk (Psycholog, Psychoterapeuta)

Jestem psycholożką - absolwentką 5-letnich jednolitych studiów magisterskich ze specjalizacją psychologia kliniczna i i osobowości oraz psychoterapeutką - ukończyłam akredytowany przez PTP czteroletni całościowy kurs psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Klinice Psychiatrii w Lublinie, na oddziałach leczenia zaburzeń afektywnych, leczenia nerwic i leczenia zaburzeń odżywiania, w specjalistycznych poradniach terapii rodzin, oraz ośrodkach terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Współpracuję z poradniami, uczelniami, instytucjami oświatowymi, gdzie prowadzę terapie, szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii rodzin, psychologii relacji, psychologii rozwoju człowieka oraz diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu pomocy terapeutycznej w ramach głównych współczesnych podejść w psychoterapii, stale jestem uczestniczką krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji naukowych z zakresu psychologii, psychoterapii, psychiatrii. Obecnie realizuję roczne szkolenie z zakresu Podstaw Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Podejściu Psychoanalitycznym.
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi; prowadzę psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię rodzin. Staram się integrować zdobytą wiedzę, by metody pracy dostosować do indywidualnych potrzeb Moich Klientów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Towarzyszenie Moim Klientom w drodze rozwoju - i tym młodszym i starszym - jest dla mnie wielką wartością i źródłem satysfakcji.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

KW

Katarzyna Wodyńska (Psycholog)

Jestem magistrem psychologii, seksuologiem, pedagogiem, psychodietetykiem, spec. psychoterapii i terapii zaburzeń seksualnych, spec. diagnozy i terapii zaburzeń osobowości, diagnostą.  

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, osobami z niepełnosprawnościami, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i zawodowym. Współpracowałam z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, aresztem śledczym, hospicjum, ośrodkiem pomocy społecznej, schroniskami dla osób bezdomnych, zakładem aktywności zawodowej, ośrodkiem integracji społecznej oraz jako kurator sądowy. Obecnie pracuję w poradni psychologiczno-psychiatrycznej w Warszawie oraz w Stowarzyszeniu Terapeutów. Swoje doświadczenie stale wzbogacam sporządzając opinie psychologiczne dla sądów, instytucji, na potrzeby rekrutacji oraz dla klientów indywidualnych.

 

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie
→ Diagnoza osobowości

Daria Stylińska (Psycholog/Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji)

Jestem magistrem psychologii. Realizując swoje marzenie o towarzyszeniu osobom w kryzysie, po studiach kontynuuję naukę w szkole Terapii Systemowej. Do trudności z jakimi zmagają się inni, podchodzę z empatią i wrażliwością, uwzględniając wszystkie sfery człowieka, a także akceptując jego naturalne tempo rozwoju i pokonywania trudności. Na problem człowieka patrzę systemowo, czyli w kontekście sytuacji i osób z tym związanych. Interesuje mnie człowiek, jego świat przeżyć i relacji z innymi. Prowadzę diagnozę osób dorosłych w oparciu o specjalistyczne testy psychologiczne, jak również terapię krótkoterminową dorosłych doświadczających trudności na każdej płaszczyźnie codziennego funkcjonowania.

Swoje doświadczenie poszerzam o liczne kursy i staże: „Vademecum Psychologa Praktyka”, staż w Oddziale Chirurgii Onkologicznej, w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Oddziale Neurologicznym, w Ośrodku Rehabilitacji; szkolenie z psychologii kryminalistycznej.

Od 8 lat jestem zawodowo związana z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Szczególnie bliskie są mi problemy rodzin przeżywających trudności rozwojowe dzieci i młodzieży w wieku dojrzewania. Służę pomocą zarówno młodszym jak i starszym. Terapeutycznie pracuję również z młodymi osobami zmagającymi się z niskim poczuciem wartości, depresją, lękiem, trudnościami z podejmowaniem decyzji o wyborze szkoły. Prowadzę także warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Ukończyłam liczne szkolenia związane z profilaktyką młodzieży.

Służę pomocą osobom zmagającym się ze smutkiem, lękiem czy przeżywającym żałobę, a także osobom pragnącym poprawić jakość relacji z najbliższymi. Bliskie mi są rodziny z małymi dziećmi i wsparcie w okresie okołoporodowym.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Wsparcie okołoporodowe

Paulina Dyrda (Psycholog / Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji)

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, pracującym w nurcie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach).

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej na kierunku psychologii, ukończyłam studia podyplomowe: Rewalidacja i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera oraz Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w roli diagnosty i terapeuty, jak również w Szkole z Oddziałami Integracyjnymi jako psycholog szkolny.

Pomocą psychologiczną obejmuję osoby przeżywające trudności emocjonalno - społeczne oraz ich rodziny.

Ponadto pracuję z pacjentami z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami więzi, zaburzeniami nastroju oraz z osobami ze spektrum autyzmu. Prowadzę trening umiejętności społecznych (TUS), wczesne wspomaganie rozwoju, wsparcie i psychoedukację w zakresie wzmacniania umiejętności rodzicielskich i rozwoju kompetencji wychowawczych. Posiadam kliniczne doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Jestem praktykiem w zakresie psychologicznej diagnozy.

W pracy z pacjentem kieruję się indywidualnym podejściem, koncentrując uwagę na mocnych stronach i zasobach, dzięki którym osoba zyskuje siłę do przezwyciężania trudności. Ważne jest dla mnie podejście systemowe, współpraca z rodzicem, opiekunem.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog dzieci i młodzieży Warszawa

Monika Leontiew (Psycholog)

Specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami w sytuacjach dotyczących wszelkich życiowych zmian. Pomagam oswoić się z nową rolą jaką jest rodzicielstwo i odnaleźć się w relacjach partnerskich. Wspieram rodziny w sytuacjach okołorozwodowych. Wspieram w budowaniu pewności siebie, odkrywaniu swoich zasobów aby indywidualnie klient mógł budować rozwiązania zgłaszanych trudności.

Jestem absolwentką Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie specjalizowałam się w Psychoterapii Par i Terapii Seksualnej. Ukończyłam Podyplomowo Psychologię Małego Dziecka na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Obecnie kończę studia kwalifikacyjne z Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów. Dodatkowo ukończyłam m.in.:

 • Całościowe szkolenie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • Szkolenie w zakresie pracy z dziećmi oraz rodzicami/opiekunami metodą Kids’ Skills - Dam Radę” i „Jestem z Ciebie dumny” w Integri TSR, zdobywając tym samym tytuł praktyka metody.
 • Szkołę trenerską przy Stowarzyszeniu Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”
 • Kurs "Rodzicielstwa bliskości" dla profesjonalistów prowadzony przez Agnieszkę Stein i Małgorzatę Stańczyk.

Przez ostatnie 10 lat zdobywałam doświadczenie prowadząc własną praktykę. W jej ramach wspierałam kobiety w procesie zmian, a także w szukaniu rozwiązań i radzeniu sobie w sytuacjach, w jakich się znalazły. W tym czasie odbyłam także staż w Centrum Odwykowym na Oddziale Dziennym w Warszawie, prowadząc tam również warsztaty psychoedukacyjne.
Moje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą nabywałam pracując w Żłobku, Szkole, w Poradni Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych oraz prowadząc indywidualną praktykę terapeutyczną. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Swoją pracę poddaję stałej superwizji, uczestniczę też w interwizjach. Bliski jest mi rozwój własny, aby móc jak najlepiej wspierać ludzi.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży

Agnieszka Sadowska (Psycholog)

Jestem magistrem psychologii. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zdobywałam m.in. w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz w przedszkolu integracyjnym. Swoje doświadczenie poszerzam o liczne kursy i warsztaty. Aktualnie jestem w trakcie kilku procesów szkoleniowych – Pozytywna Dyscyplina, TUS, Terapia Ręki.

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim postawą otwartości, uważności i szacunku dla drugiej osoby. Ważne jest dla mnie, aby stworzyć atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, w której kształtuje się proces zmiany i rozwoju. Korzystam z wielu metod i technik terapeutycznych ponieważ uważam, że każda osoba jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia.

→ Psycholog dzieci i młodzieży

psycholog warszawa

Yana Mosondz (Psycholog)

Jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym, trenerem TUS, terapeutą ręki, mam upoważnienie do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu. Aktualnie jestem w trakcie certyfikacji do uzyskania certyfikatu Terapeuty Behawioralnego.

Praca z dziećmi jest moją wielką inspiracją. Kocham swoją pracę, bo mam możliwość kształtowania osobowości małego dziecka. Cieszę się ich radością i postępami. Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym. Dysponuję udokumentowaną wiedzą na temat prowadzenia zajęć indywidualnych oraz grupowych dla dzieci ze spektrum, które są ukierunkowane na rozwój umiejętności poznawczych, komunikacyjnych, społecznych oraz umiejętności samoobsługowych. Budując swoją ścieżkę zawodową, poświęcam uwagę dzieciom, które potrzebują szczególnego wsparcia w adaptacji do współczesnych wymagań świata i społeczeństwa. Na co dzień korzystam ze współczesnych technik i metod Behawioralnych w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Systematycznie poddaję swoją pracę superwizji, a zakres wiedzy uaktualniam i poszerzam, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i kursach certyfikacyjnych.

Moim celem jest stworzenie takiej przestrzeni, w której dzieci będą czuły się bezpieczne i szczęśliwe, w której każdy będzie ważny i potrzebny. Ogromne znaczenie ma dla mnie także budowanie dobrych relacji z moimi podopiecznymi. W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem dziecka. Dążę do jego wszechstronnego rozwoju. Staram się dostrzegać jego indywidualne potrzeby i zainteresowania oraz wspierać harmonijny rozwój. Pomagam także rodzicom, podpowiadając im, jak mogą wspierać swoje dzieci.

Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, min.:

 • Opóźniony rozwój mowy. Diagnoza i terapia krok po kroku.
 • Programowanie języka u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
 • Agresja i autoagresja u osób ze spektrum autyzmu. Skuteczne strategie terapeutyczne
 • Trening Kontroli Złości
 • Wsparcie terapeutyczne w lękach, rutynach i autostymulacjach osób ze spektrum autyzmu
 • Trening czystości
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Kurs Bazowy (3-modułowy) ”Terapia Behawioralna w teorii i praktyce”
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Trener umiejętności społecznych TUS SST
 • Metoda Dobrego Startu
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

→ Psycholog dzieci i młodzieży

Zapisz do: Yana Mosondz

Psycholog

Katarzyna Sereda (Psycholog)

Jestem absolwentką studiów psychologicznych ze specjalnością kliniczną oraz psychoterapią na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Dodatkowo ukończyłam przygotowanie pedagogiczne. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT w Warszawie. Dodatkowo szkolę się w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Jestem Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), Trenerem Kontroli Złości (TKZ).

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w placówce terapeutycznej oraz integracyjnej. Od 2018 roku prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. Jestem również prowadzącą Warsztaty dla Rodziców dzieci z ADHD oraz na Spektrum Autyzmu.

Swoją pomoc kieruję głównie do dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych, którzy borykają się z lękiem, zaburzeniami depresyjnymi, mającymi problem z akceptacją siebie, odczuwającymi presję otocznia oraz nadmierny stres związany z relacjami rówieśniczymi, doświadczającymi przemocy i odrzucenia ze strony otoczenia.

→ Psycholog dzieci i młodzieży

Zapisz do: Katarzyna Sereda

terapia SI

Joanna Mioduchowska (Terapeuta Integracji Sensorycznej)

absolwentka polonistyki na KUL, logopedii z glottodydaktyką na APS w Warszawie, certyfikat diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej zdobyłam na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam, pracując w publicznych szkołach z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Wiem, że pomoc dziecku musi być holistyczna, dlatego też cały czas się dokształcam, uczestnicząc w różnych kursach.

Ukończyłam:

 • MNRI Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.1 i 2;
 • Terapia Neurotaktylna;
 • Integracja Bilateralna – program szkolny;
 • Integracja Odruchów wg Sally Goddard – szkolny program interwencyjny wspomagający rozwój dzieci ze specyficznymi problemami w nauce;
 • Terapia ręki – szkolenie I i II stopnia;
 • Afazja – odbudowa komunikacji, praktyczne zastosowanie ćwiczeń u dzieci z różnymi typami afazji;
 • Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i zespołem Aspergera;
 • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania;
 • Dziecko wiotkie - z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym - formy i sposoby oddziaływań terapeutycznych;
 • Rozwój procesów integracji sensoryczno - motorycznej niemowląt i małych dzieci z zespołem Downa - wskazania do usprawniania i zabawy terapeutycznej.

W planach mam kolejne szkolenia.

Fascynuje mnie zmysł dotyku, bo od niego wszystko się zaczyna i na nim kończy.

→ Terapia Integracji Sensorycznej
Terapia Ręki

terapia SI

Marta Derbich (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog)

OBECNIE NA URLOPIE
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogika rewalidacyjna i wczesnoszkolna. Pracowałam jako opiekun w żłobku, a następnie zostałam wychowawcą grupy w przedszkolu. W trakcie pracy zetknęłam się z dziećmi z zaburzeniami Integracji Sensorycznej i postanowiłam lepiej poznać ten temat. Wiedzę z zakresu SI zdobyłam na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Swoją wiedzę rozszerzyłam na kursie Terapii Ręki.

Moją pasją są dzieci, podróże, książki i wypady motocyklowe.

→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki

terapia SI

Bogna Krupińska (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Neurologopeda, Oligofrenopedagog))

Jestem absolwentką polonistyki i logopedii na Uniwersytecie Warszawskiem. Ukończyłam również studia podyplomowe Neurologopedia na Uniwersytecie SWPS i kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki. W 2014 roku, po odbyciu dwustopniowego kursu, uzyskałam certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej. Mam uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu Terapii Ręki oraz Treningu Umiejętności Społecznych.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach, szkołach specjalnych i integracyjnych, a także w prywatnych gabinetach terapeutycznych w Warszawie i okolicach. Jestem specjalistką od komunikacji alternatywnej, od ponad 12 lat pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i z zespołem Aspergera. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach.
Moje pasje to rękodzieło i joga.

→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki

Klaudia Dąbrowska (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Jestem absolwentką Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku fizjoterapia. Kończąc studia licencjackie wiedziałam już, że moją
przyszłość 
zawodową chcę poświęcić pracy z dziećmi. W trakcie studiów magisterskich prowadziłam zajęcia dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej i fizjoterapii. Po studiach
pracowałam w prywatnych i państwowych ośrodkach z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwoju.
Po ukończeniu kursu Integracji
Sensorycznej II stopnia zaczęłam ją łączyć z fizjoterapią. 

W pracy z dziećmi uwielbiam to, że terapia odbywa się poprzez zabawę oraz to, że w trakcie terapii mogę uczestniczyć w ich sukcesach i rozwoju

→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja

terapia SI

Dorota Szaniawska (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Ukończyłam podyplomowe studia na kierunku Integracja Sensoryczna, podyplomowe studia na kierunku przygotowanie pedagogiczne oraz kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała.

5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując w Żłobku Integracyjnym, przedszkolu terapeutycznym oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Od 4 lat jestem terapeutą i diagnostą integracji sensorycznej w przedszkolu terapeutycznym, gdzie pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wieloletnia praca w tym miejscu pozwoliła mi zdobyć ogrom wiedzy i doświadczenia z dziećmi z trudnościami rozwojowymi.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikację, uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. W swojej pracy kładę duży nacisk na indywidualne podejście do pacjenta.

→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki

terapia SI

Aleksandra Bąk (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie uzyskałam tytuł magistra w 2019r. W trakcie studiów stało się dla mnie oczywiste, że obszarem pracy, który przynosi mi najwięcej szczęścia i satysfakcji jest rehabilitacja w pediatrii. Dzieki wielu godzinom zajęć i praktyk w takich miejscach jak Centrum Zdrowia Dziecka czy Ośrodek Wczesnej Interwencji, oraz wolontariatom w programach dla osób z niepełnosprawnością utwierdziłam się w tym przekonaniu. Ostatni rok studiów łączyłam z pracą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która zmobilizowała mnie do nieustannego wzbogacania swoich umiejętności. Do obecnie ukończonych kursów i warsztatów planuję dodać wiele kolejnych by doskonalić swój warsztat pracy w szerokim zakresie i dbać o swój rozwój osobisty. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej.

Obecnie mam ukończone kursy:

 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci;
 • Trójwymiarowa korekcja skolioz wg K. Schroth;
 • Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy - podejście zintegrowane;
 • Taping rehabilitacyjny;
 • Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej;
 • PNF - kurs podstawowy.

→ Terapia Ręki
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja

terapia SI

Martyna Iwaniuk-Sawczuk (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta NDT-Bobath)

Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując i odbywając praktyki w wielu placówkach, zajmujących się rehabilitacją zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jednak to praca z dziećmi przynosi mi ogromną radość i satysfakcję. Podczas swoich zajęć dokładnie dopasowuję metody do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz dbam o przyjazną atmosferę, ponieważ uważam, że dobra współpraca z dzieckiem pomaga osiągać najlepsze efekty terapii.

Ukończyłam kursy:
• PNF Podstawowy,
• PNF w Pediatrii,
• Integracja Sensoryczna I° i II°,
• Taping Rehabilitacyjny,
• Masaż I i II stopień.

→ Terapia Ręki
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja
→ Terapia Integracji Sensorycznej

terapia SI

Katarzyna Kwiatkowska-Zduńczyk (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog)

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i  Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w państwowych i prywatnych placówkach oświatowych, m.in. w przedszkolu integracyjnym i szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Obecnie pracuję jako pedagog specjalny i terapeuta integracji sensorycznej.  Moją pasją jest praca z dziećmi, odkrywanie ich mocnych stron oraz pomoc im w pokonywaniu trudności. W wolnych chwilach uwielbiam czytać książki i spędzać czas z najbliższymi na łonie natury. W kwestii rozwoju dzieci staram się cały czas doskonalić i poszerzać wiedzę poprzez kursy i szkolenia m.in. TUS, terapia ręki, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, interocepcja, neurobiologia edukacji, mechanizmy lustrzane i biologiczne podłoże empatii, zmysły a odbiór świata.

→ Terapia Ręki
→ Terapia Integracji Sensorycznej

terapia SI

Teresa Kozaczyńska (Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT-Bobath)

Jestem magistrem fizjoterapii i od 22 lat pracuje z niemowlętami. Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

• 1996 Kurs Nauczania Kierowanego w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
• 1998 Szkolenie na Węgrzech w Ośrodku MOIRA "System Conductive Education"
• 2001 Kurs NDT-Bobath oraz otrzymanie certyfikatu terapeuty NDT-Bobath
• 2002 Kurs "Funkcjonalna ocena i metody usprawniania widzenia dzieci słabo widzących"
• 2002 Kurs "Diagnoza rozwoju i funkcjonowania małego dziecka niewidomego ze sprzężoną niepełnosprawnością"
• 2004 Kurs "Terapia i praktyka terapii psychomotorycznej"
• 2004 Kurs NDT-Bobath of Babies
• 2005 Kurs Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej" I i II stopnia
• 2006 Kurs podstawowy PNF
• 2007 Kurs Biofeedback
• 2014 Studia Licencjackie z zakresu fizjoterapii w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie
• 2016 Studia Magisterskie z zakresu fizjoterapii w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie

Jestem aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath, biorę udział w szkoleniach i warsztatach pogłębiając swoją wiedzę. Obecnie pracuję w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy ul. Kopernika. Bardzo lubię pracę z dziećmi, każdego roku staram się podnosić swoje kwalifikacje, aby jak najlepiej pomagać małym pacjentom.

→ Terapia NDT-Bobath
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja

terapia SI

Paulina Adamczyk (Neurologopeda, Terapeuta IAS)

Moja przygoda z logopedią rozpoczęła się od magisterskich studiów polonistycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wtedy właśnie zdałam sobie sprawę, że to język jest żywy, ciągle się zmienia, ale także nas określa. Idąc za moimi zainteresowaniami ukończyłam podyplomowe studia z logopedii, a następnie neurologopedii na UMCSie w Lublinie.

Od kilku lat zajmuję się terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Pracowałam w Rzeszowskim Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych, gdzie stykałam się głównie z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, MPD. Poza tym pracowałam w Poradni Diagnozy i Terapii Trudności Szkolnych z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, dyslalią, Zespołem Aspergera. Dodatkowo byłam tłumaczem języka migowego przy Duszpasterstwie Osób Niesłyszących w Rzeszowie.

Swoją wiedzę i kwalifikacje zdobywam biorąc udział w warsztatach i szkoleniach. Ukończyłam Trzystopniowy Kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z autyzmem, warsztaty masażu logopedycznego, kurs symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, trzystopniowy kurs języka migowego. Biorę również udział w konferencjach logopedycznych i terapeutycznych o alternatywnych metodach komunikacji oraz terapii behawioralnej.

→ Trening Słuchowy Johansena (IAS)

Katarzyna Klajn (Logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Jestem absolwentką podyplomowych studiów logopedycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie. Tytuł magistra uzyskałam na UKSW w Warszawie.

Doświadczenie zdobywałam podczas licznych praktyk, m.in. w szkole podstawowej, przedszkolu erapeutycznym i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Cały czas staram się poszerzać swoją wiedzę w zakresie szeroko rozumianych trudności z komunikacją i w tym celu ukończyłam szereg szkoleń i warsztatów logopedycznych, m.in. z zakresu opóźnionego rozwoju mowy, masażu logopedycznego, trudności komunikowania się w autyzmie, FAS. Ukończyłam także dwustopniowe szkolenie uprawniające do prowadzenia terapii ręki oraz szkolenie z Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R). W lipcu 2015 r. zakończyłam trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w praktyce terapeutyczno-edukacyjnej dzieci z autyzmem. W czerwcu 2017 r. uzyskałam kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

→ Logopeda
→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki

terapia SI

Agnieszka Szpoton (Logopeda, Pedagog specjalny)

Ukończyłam pedagogikę specjalną ze specjalnością logopedyczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W 2014 r. ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich w szkołach i przedszkolach jak również podczas pracy jako logopeda w przychodni, przedszkolu terapeutycznym i szkole specjalnej. Poza pracą w Poradni Konwaliowa pracuję również jako logopeda i oligofrenopedagog w szkole specjalnej.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikację uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach.
Dotychczas ukończyłam m.in. Diagnostykę i terapię neurologopedyczną zaburzeń funkcji oralnych, związanych, z poborem pokarmów i nadawaniem mowy, Wczesną interwencję terapeutyczną i wspieranie rozwoju dziecka, Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka, liczne szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (m.in. program Mówik, MAKATON), szkolenia na temat trudnych zachowań u dzieci oraz z zakresu treningu umiejętności społecznych.Posiadam uprawniania do prowadzenia zajęć z Terapii Ręki.

→ Logopeda

AOL

Anna Obszyńska – Litwiniec (Dr nauk o zdrowiu, Neurologopeda)

Ukończyłam polonistykę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.  czerwcu 2019 r. uzyskałam dyplom neurologopedy oraz obroniłam pracę doktorską na II Wydziale Lekarskim WUM. Specjalizuję się w terapii afazji dzieci i dorosłych. Pracuję jako wykładowca akademicki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz jako neurologopeda w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym. Jestem uczestniczką wielu szkoleń i konferencji. Prywatnie mamą dwójki dzieci, fanką dobrej lektury oraz podróży bliskich i dalekich.

→ Logopeda
→ Elektrostymulacja

BG

Barbara Gąsior (Neurologopeda)

OBECNIE NA URLOPIE
Jestem terapeutą mowy i komunikacji. Od 5 lat pracuję jako neurologopeda z dziećmi. Każdego dnia staram się przybliżyć maluchy do rozwoju języka poieważ to właśnie komunikacja otwiera dziecko na świat. Uczestniczę w wielu szkoleniach i kursach zdobywając nowe umiejętności i techniki pracy, by móc jeszcze lepiej wspierać moich małych pacjentów w ich drodze do pełnej sprawności komunikacyjnej.
Ukończyłam m.in. dwa moduły Metody Padovan, kurs kinesiotapingu w logopedii, szkolenie z zakresu karmienia terapeutycznego, szkolenie z terapii miofunkcjonalnej.
Wkrótce zostanę również certyfikowanym terapeutą koncepcji Castillo Morales.

→ Logopeda

terapia SI

Marta Barańska (Logopeda)

Jestem mgr logopedii (UW, APS) aktualnie w trakcie specjalności Neurologopedia na Collegium Medicum UJ. Ukończyłam także studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, liczne kursy i szkolenia. W pracy łącze różne techniki i metody, sugerując się dobrem i potrzebami pacjenta. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W obszarze moich zainteresowań zawodowych pozostają trudności komunikacyjne uwarunkowane neurologicznie, obwodowo i emocjonalnie.

→ Logopeda

terapia SI

Aleksandra Skibowska (Neurologopeda, Terapeuta Metody Krakowskiej)

Prowadzę terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, a co za tym idzie, dzieci z zburzeniami komunikacji językowej. Specjalizuję się w terapii dzieci z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną, z niedosłuchami oraz alalią. W codziennej pracy zapewniam również pomoc logopedyczną podopiecznym z innymi zaburzeniami, dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym jak również z niepełnosprawnością sprzężoną wymagającym wprowadzania komunikacji alternatywnej. Na co dzień pracuję jako logopeda w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warszawie. 

Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

 

 • Wspomaganie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością poziom I i II

 • Wspomaganie karmienia dzieci z mpd

 • Kinesiotaping w logopedii

 • Stymulacje mechanizmów lewopółkulowych w zakresie usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu

 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

 • Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych

 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących

 • Makaton I stopień

 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy w zakresie wczesnej opieki logopedycznej

 • Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wg koncepcji NDT-Bobath

 • Terapia sensomotoryczna i regulacja napięcia mięśniowego obszaru ustno – twarzowego

 • AAC w zakresie wspomagającej i alternatywnej metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji

 • Diagnoza i terapia pacjentów z dysfagią

 • Szkolenie podstawowe PECS

 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”

 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”

→ Logopeda

Zapisz do: Aleksandra Skibowska

Tomasz Śliwowski (Terapeuta IAS)

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale filologii angielskiej ze specjalizacją w dziedzinie językoznawstwa. Moja pierwsza styczność ze światem terapii była związana z tłumaczeniem oraz konsultacją merytoryczną szkoleń i publikacji z zakresu terapii neurorozwojowych.

Tematyka ta zafascynowała mnie do tego stopnia, że zdecydowałem się zdobyć niezbędne kwalifikacje do zostania terapeutą. Dziś, po ukończeniu stosownych kursów, szkoleń i warsztatów, jestem m.in. terapeutą metody indywidualnej stymulacji słuchu Johansena (JIAS), trenerem i współprowadzącym szkolenia metody Bilateralnej Integracji oraz terapeutą neurorozwoju wg metody INPP.

Swoje doświadczenie zdobywałem w licznych placówkach terapeutycznych, dzięki czemu miałem możliwość pracy z pacjentami o zróżnicowanym poziomie wyzwań rozwojowych, wymagających elastyczności w prowadzeniu zajęć, szczególnie o takiej specyfice, jak trening słuchowy. Łącząc praktykę z wiedzą teoretyczną mogę zaoferować pacjentom jak najlepsze możliwości korzystania z prowadzonej terapii.

→ Trening Słuchowy Johansena (IAS)

AN

Angelika Nitecka (Kierownik recepcji)

Ukończyłam studia magisterskie w zakresie psychologii. W Poradni Konwaliowa wspomagam zespół poprzez głównie koordynowanie recepcji. W kontaktach interpersonalnych ważne jest dla mnie połączenie serdecznego i taktownego stosunku do drugiego człowieka. Lubię podejmować wyzwania. Wolny czas spędzam aktywnie, spełniając przy tym swoje pasje, takie jak: jazda konna,jazda na nartach czy wędrówki.

→ Kontakt Recepcja

terapia SI

Beata Zaluska (Koordynator recepcji)

Moje życie zawodowe od zawsze związane było z obsługą klienta. W Poradni łączę umiejętności zdobyte podczas pracy jak również w życiu. Uważam, że ważna jest odpowiedzialność, tolerancja i zrozumienie problemów drugiego człowieka. Cenię poczucie humoru u siebie i innych. W poradni Konwaliowa zajmuję się koordynowaniem pracy w recepcji oraz staram się być pomocna w pracy zespołu specjalistów oraz rodzicom.
Moje hobby to narty, rower, teatr i fotografia

→ Kontakt Recepcja

TOP