Monika Jerominiak - Kobrzyńska (Psychiatra)

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii. W latach 2003-2008 pracowałam w oddziale szpitalnym II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej Szpitala Bródnowskiego oraz w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, a następnie Poradni Zdrowia Psychicznego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

W trosce o dobro pacjenta stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych. Rozpoczęłam także kolejną specjalizację z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej chcąc w przyszłości zajmować się także neuroobrazowaniem mózgu. Pracuję z osobami dorosłymi przeżywającymi kryzysy psychiczne, cierpiącymi na zaburzenia emocjonalne i zachowania, zaburzenia psychotyczne oraz zaburzenia pamięci. Wiedza lekarska i odbyte szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej umożliwiają mi prowadzenie leczenia farmakologicznego jak i wsparcie psychoterapeutyczne.
→ Psychiatra

Ewa Kąca (Psycholog/Psychoterapeuta)

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Po studiach ukończyłam Szkołę Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Następnie uzyskałam certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

W obszarze pomagania ludziom udzielam się od 2002r. Moja dotychczasowa praktyka kliniczna obejmuje następujące placówki:
• Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – IV Klinika Psychiatryczna: Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Bielańskiego
• Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
• Akademia Medyczna w Warszawie – II Klinika Psychiatryczna: Wojewódzki Szpital Bródnowski
• Od 2007r. współpracuję również z niepublicznymi ośrodkami terapeutycznymi w Warszawie.
Specjalizuję się w pomaganiu osobom z problemami lękowymi (napady paniki, lęk uogólniony, społeczny, inne fobie, lęk o zdrowie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), związanymi ze stresem, adaptacyjnymi i depresyjnymi. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

→ Pomoc psychologiczna
→ Techniki relaksacyjne

Marta Kolwińska-Wrona (Psycholog/Psychoterapeuta)

Wykształcenie psychologiczne zdobyte na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek - psychologia). Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 177 nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej należące do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies. Ukończone Szkolenie Podyplomowe Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej - Oxford Cognitive Therapy Centre .Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ukończone Studium Medyczne Terapii Zajęciowej w Pruszków oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie.

Praktyki w oddziałach szpitalnych, domach opieki społecznej, areszcie śledczym, oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży (praca przy użyciu technik terapii poznawczobehawioralnej), 9-letnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi chorymi psychicznie, praca terapeutyczna z dziećmi w wieku gimnazjalnym i licealnym w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Praca terapeutyczna z osobami mającymi trudności życiowe, potrzebującymi wsparcia, nadużywającymi alkoholu bądź rodzinami nie mogącymi poradzić sobie z problemami osób bliskich cierpiących na chorobę psychiczną (np. schizofrenię, depresję, zaburzenia lękowe).

Współpraca z miesięcznikiem Bank. Publikacje w Psychologia w szkole, Studia Psychologica, Forum Psychologiczne, Świat Schizofrenii.
→ Pomoc psychologiczna
→ Terapia EMDR

Kinga Kołodziejczak (Psycholog/Psychoterapeuta)

Jestem psycholożką i psychoterapeutką pracującą w nurcie poznawczo – behawioralnym. Na co dzień pracuję na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową. Prowadzę również konsultacje psychologiczne i psychoterapią w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bródnowskim.

Pracuję z osobami chorymi psychicznie, z osobami mającymi trudności życiowe, potrzebującymi wsparcia, a także rodzinami nie mogącymi poradzić sobie z problemami osób bliskich cierpiących na chorobę psychiczną. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.
→ Pomoc psychologiczna

Monika Bubicz (Psycholog)

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna z wynikiem celującym (przez 4 lata studiów posiadałam tytuł VIS - Very Important Student). Ukończyłam również studia podyplomowe Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej w SWPS oraz Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci. Wiedzę zdobywam również na licznych kursach i szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego, pracuję z ofiarami przemocy.
W Poradni zajmuję się diagnozą sytuacji dziecka i rodziny, pomagam w sytuacjach okołorozwodowych, udzielam konsultacji wychowawczych oraz diagnozuję trudności szkolne na każdym etapie edukacyjnym, zaburzenia emocjonalne i rozwojowe dzieci. Prywatnie - mam udaną rodzinę, 2 dorosłych synów. W chwili wolnej realizuję swój projekt „szczęśliwe życie”.

→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

Andrea Horvath (Pediatra, Gastroenterolog)

Od początku przygody z medycyną swoje umiejętności merytoryczne i praktyczne doskonaliłam w Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam zdobyłam swe dotychczasowe doświadczenie i wciąż poszerzam wiedzę naukową. W 2000 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych, a w kolejnych latach zdobyłam specjalizacje z dziedziny pediatrii i gatsroenterologii. Ostatnie lata mojej działalności poświęciłam na stworzenie wraz z Kolegami z Kliniki Zespołu Żywieniowego, którego sukcesami możemy śmiało pochwalić się nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Swe zainteresowania zaburzeniami gastrologicznymi u dzieci pogłębiałam na licznych kursach i szkoleniach zagranicznych. W kręgu moich szczególnych zainteresowań znajdują się alergia pokarmowa, celiakia, zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego.
→ Gastrolog

Małgorzata Świć (Psycholog, Psychoterapeuta)

Jestem psychologiem. Zajmuję się głównie: diagnozowaniem zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, diagnozowaniem specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksją rozwojową), diagnozowaniem sytuacji rodzinnej, poradnictwem psychologicznym, pomocą psychologiczną pod kątem rozwiązywania problemów i kryzysów małżeńskich, rodzinnych oraz terapią zaburzeń emocjonalnych. Posiadam 10-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

Brałam udział w licznych warsztatach i szkoleniach dotyczących pomocy dziecku i rodzinie - w tym związanych z problematyką ADHD, agresji oraz zaburzeń emocjonalnych, a także w rocznym szkoleniu z systemowej terapii rodzin, zorganizowanym przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne (ukończyłam drugi kierunek studiów - pedagogikę) oraz dydaktyczne (przez 6 lat prowadziłam zajęcia z zakresu psychologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej).

Ukończyłam 4-letnie podyplomowe studium psychoterapii przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, realizowane we współpracy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz MABOR Centrum Psychologiczno - Medycznego i Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego. Ukończyłam także Studium Pomocy Psychologicznej w zakresie przeciwdziałania Przemocy i Wykorzystywaniu Seksualnemu dzieci i młodzieży w Fundacji “Dzieci Niczyje”. Współpracuję z wieloma ośrodkami świadczącymi pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dziecku i rodzinie.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

Katarzyna Pokrywiecka (Psycholog, Terapeuta EEG-Biofeedback)

Jestem psychologiem ze specjalizacją kliniczną oraz neuroterapeutą EEG-Biofeedback. Posiadam certyfikat w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii metodą EEG-Biofeedback. Jako terapeuta tej metody pracuję zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne w trakcie studiów podyplomowych na kierunku pedagogika.Zajmuję się także diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi (w tym zaburzeniami lękowymi, nastroju), trudnościami wychowawczymi, poradnictwem psychologicznym dla rodziców. Prowadzę także zajęcia wspomagania rozwoju dla dzieci z trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnościami.Doświadczenie psychologiczne w pracy z dziećmi z różnymi problemami zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szpitalu neuropsychiatrycznym, placówce
opiekuńczo – wychowawczej, świetlicy środowiskowej oraz za granicą w ośrodku edukacyjno - terapeutycznym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Percy Hedley Foundation w Anglii).Ukończyłam wiele szkoleń i kursów m.in. Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim
Centrum Psychoterapii, szkolenia z arteterapii, z zakresu Systemu Nauczania Kierowanego, z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC).Praca z dziećmi przynosi mi radość i satysfakcję. Dlatego ciągle dążę do rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji, by poprzez jak najlepiej wykonywaną pracę wspierać rozwój dzieci, a tym samym przynosić radość ich rodzinom. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, w zależności od jego potrzeb i możliwości.

→ Terapia EEG-Biofeedback
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

Dominika Tomczyk (Psycholog, Psychoterapeuta)

Jestem psycholożką - absolwentką 5-letnich jednolitych studiów magisterskich ze specjalizacją psychologia kliniczna i i osobowości oraz psychoterapeutką - ukończyłam akredytowany przez PTP czteroletni całościowy kurs psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Klinice Psychiatrii w Lublinie, na oddziałach leczenia zaburzeń afektywnych, leczenia nerwic i leczenia zaburzeń odżywiania, w specjalistycznych poradniach terapii rodzin, oraz ośrodkach terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Współpracuję z poradniami, uczelniami, instytucjami oświatowymi, gdzie prowadzę terapie, szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii rodzin, psychologii relacji, psychologii rozwoju człowieka oraz diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu pomocy terapeutycznej w ramach głównych współczesnych podejść w psychoterapii, stale jestem uczestniczką krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji naukowych z zakresu psychologii, psychoterapii, psychiatrii. Obecnie realizuję roczne szkolenie z zakresu Podstaw Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Podejściu Psychoanalitycznym.
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi; prowadzę psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię rodzin. Staram się integrować zdobytą wiedzę, by metody pracy dostosować do indywidualnych potrzeb Moich Klientów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Towarzyszenie Moim Klientom w drodze rozwoju - i tym młodszym i starszym - jest dla mnie wielką wartością i źródłem satysfakcji.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

Katarzyna Wodyńska (Psycholog)

Ukończyłam studia psychologiczne na specjalności psychoterapia i terapia seksualna, podyplomowe studia na kierunku psychodietetyka oraz szereg specjalistycznych kursów i szkoleń jak np.: Diagnoza zaburzeń osobowości, Dialog motywujący w pracy terapeutycznej, Trening umiejętności społecznych. Obecnie kontynuuję studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, osobami z niepełnosprawnościami, chorymi terminalnie. Współpracowałam z Ośrodkami Opiekuńczo – Wychowawczymi, Hospicjum domowym, Zakładem Aktywności Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, jak też prowadzę warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli, prowadziłam też prywatną praktykę psychologiczną. Zajmuję się diagnozą psychologiczną osób dorosłych m.in. zaburzeń osobowości, oraz diagnozowaniem dzieci i młodzieży m.in. specyficznych trudności szkolnych dziecka, gotowości szkolnej, trudności w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym, poznawczym. Do zakresu moich kompetencji zawodowych należą też: opiniowanie, poradnictwo psychologiczne i psychodietetyczne, psychoedukacja, edukacja seksuologiczna i poradnictwo seksuologiczne.

Ponadto jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci, świadomą i dążącą do spełnienia kobietą, otwartą na nowe doświadczenia zawodowe i osobiste

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

Martyna Szczecińska (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Logopeda, Pedagog specjalny)

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i protetykiem słuchu. Na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ukończyłam studia magisterskie o specjalności surdopedagogika i terapia pedagogiczna. W trakcie studiów odbywałam liczne praktyki w wielu ośrodkach w Polsce zajmującymi się opieką i terapią dzieci m.in.: z wadami słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym i trudnościami w uczeniu.

Pracowałam na stanowisku terapeuty zajęciowego w grupie terapeutycznej znajdującej się w przedszkolu integracyjnym. Moimi podopiecznymi były dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. W celu podnoszenia moich kwalifikacji uczestniczę w różnych kursach i warsztatach metodycznych. Ukończyłam m.in. szkolenia z:

• Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopień,
• Terapia Ręki,
• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
• Praca nad odruchami,
• Dla kogo i dlaczego? Integracja sensoryczna w praktyce szkolnej,
• Spektrum zaburzeń autystycznych. Jak pracować z dzieckiem?,
• Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z autyzmem,
• Praca nad zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem,
• ADHD – żywe srebro czy samochód bez hamulców?,
• Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych,
• Metodyka postępowania przy wprowadzaniu komunikacji pozawerbalnej-piktogramy. Teksty
melodyczne do prowadzenia komunikacji z uczniem niemówiącym,
• Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
• Techniki wyciszające;
• Usprawnianie percepcji wzrokowej oraz percepcji słuchowej,
• Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji,
• Dziecko wiotkie.

Moją pasją są góry i fotografia. W wolnych chwilach staram się rozwijać swoje umiejętności w nauce języka francuskiego.

→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki

Joanna Mioduchowska

absolwentka polonistyki na KUL, logopedii z glottodydaktyką na APS w Warszawie, certyfikat diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej zdobyłam na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam, pracując w publicznych szkołach z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Wiem, że pomoc dziecku musi być holistyczna, dlatego też cały czas się dokształcam, uczestnicząc w różnych kursach.

Ukończyłam:

  • MNRI Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.1 i 2;
  • Terapia Neurotaktylna;
  •  Integracja Bilateralna – program szkolny;
  • Integracja Odruchów wg Sally Goddard – szkolny program interwencyjny wspomagający rozwój dzieci ze specyficznymi problemami w nauce;
  • Terapia ręki – szkolenie I i II stopnia;
  • Afazja – odbudowa komunikacji, praktyczne zastosowanie ćwiczeń u dzieci z różnymi typami afazji;
  •  Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i zespołem Aspergera;

W planach mam kolejne szkolenia.

Fascynuje mnie zmysł dotyku, bo od niego wszystko się zaczyna i na nim kończy.

Marta Derbich (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog)

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogika rewalidacyjna i wczesnoszkolna. Pracowałam jako opiekun w żłobku, a następnie zostałam wychowawcą grupy w przedszkolu. W trakcie pracy zetknęłam się z dziećmi z zaburzeniami Integracji Sensorycznej i postanowiłam lepiej poznać ten temat. Wiedzę z zakresu SI zdobyłam na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Swoją wiedzę rozszerzyłam na kursie Terapii Ręki.

Moją pasją są dzieci, podróże, książki i wypady motocyklowe.

→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki

Katarzyna Tyszka (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog)

Jestem pedagogiem specjalnym i nauczycielem wychowania przedszkolnego. Ukończyłam konstancińską szkołę fizjoterapii i kilka lat pracowałam w tym zawodzie. Po skończeniu kursu Integracji Sensorycznej rozpoczęłam pracę z dziećmi i zaczęłam poszerzać wiedzę potrzebną do pracy z nimi. I tak studiowałam na kierunku pedagogicznym o specjalności oligofrenopedagogika, edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna). Ukończyłam studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej ze wczesnym wspomaganiem rozwoju. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają mi spojrzeć na dziecko z różnych perspektyw na ich problemy. Cały czas poszukując odpowiedzi na różne pytania związane z problematyka funkcjonowania dziecka na różnych płaszczyznach szkolę się i uczę.

Obecnie pracuje jak nauczyciel wspomagający w przedszkolu integracyjnym oraz terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzę również Trening Umiejętności Społecznych.

Czas wolny spędzam aktywnie jeżdżąc na rowerze, rolkach czy ćwicząc jogę. A poszukując chwili wytchnienia oddaję się pasji rękodzieła.

→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki

Karolina Tabor (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog)

Jestem pedagogiem specjalnym i nJestem pedagogiem specjalnym, którego pasją jest praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na Akademii Pedagogiki Specjalnej ukończyłam studia magisterskie na kierunku - pedagogika specjalna, o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem oraz pedagogikę wczesnoszkolną. Doświadczenie zdobywałam w pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem. Obecnie pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeuta osób ze spektrum autyzmu. Specjalizuję się w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu oraz posługującymi się komunikacją alternatywną. 

Ukończyłam m.in. kursy:
- Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz Terapię Integracji Sensorycznej I i II stopnia,
- kurs Sensory Babies - master class course,
- Zaburzenia mowy i komunikacja alternatywna (AAC),
- Makaton - program rozwoju komunikacji PRKM,
- Trening Umiejętności Społecznych (TUS), terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu,
- Terapia Ręki i zaburzenia motoryki małej,
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki

Katarzyna Owczarczyk (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W Poradni zajmuje się głównie terapią integracji sensorycznej. Pracę z dziećmi rozpoczęłam poprzez naukę pływania. Obecnie jako trener pływania prowadzę zajęcia z dorosłymi jak i z dziećmi w grupach integracyjnych. Pracuję także w Szkole Państwowej z oddziałami integracyjnymi na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej. Zainteresowanie światem dziecka i komunikacją alternatywną zaczęło się u mnie z czasem prowadzenia zajęć w wodzie z osobami niepełnosprawnymi poprzez koncepcję Halliwick. Środowisko wodne to możliwość zdobywania większej niezależności poprzez prowadzenie ćwiczeń na zasadzie zabawy. Podczas terapii staram się podążać za pacjentami i wsłuchiwać się w ich potrzeby. Doświadczenie w pracy zdobywałam w Prywatnych Klinikach specjalizujących się w chorobach układu limfatycznego oraz w Przedszkolu Specjalnym, pracując z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną.

Obecnie jestem w trakcie studiów uzupełniających dla terapeutów SI w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, gdzie nadal rozszerzam swoją wiedzę na temat integracji sensorycznej. Czas wolny lubię spędzać aktywnie poza miastem na łonie natury.

Ukończone szkolenia:
- Integracja Sensoryczna I, II i III stopnia,
- Trener pływania II klasy,
- Watsu I,
- Kursy podstawowy i zaawansowany koncepcja Halliwick,

- Koncepcja terapii obrzękowej,
- Kompleksowa terapia przeciwzastoinowa,
- Thera-Band Academy.

→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja

Aleksandra Bąk (Fizjoterapeuta)

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie uzyskałam tytuł magistra w 2019r. W trakcie studiów stało się dla mnie oczywiste, że obszarem pracy, który przynosi mi najwięcej szczęścia i satysfakcji jest rehabilitacja w pediatrii. Dzieki wielu godzinom zajęć i praktyk w takich miejscach jak Centrum Zdrowia Dziecka czy Ośrodek Wczesnej Interwencji, oraz wolontariatom w programach dla osób z niepełnosprawnością utwierdziłam się w tym przekonaniu. Ostatni rok studiów łączyłam z pracą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która zmobilizowała mnie do nieustannego wzbogacania swoich umiejętności. Do obecnie ukończonych kursów i warsztatów planuję dodać wiele kolejnych by doskonalić swój warsztat pracy w szerokim zakresie i dbać o swój rozwój osobisty.

Obecnie mam ukończone kursy:
• Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
• Trójwymiarowa korekcja skolioz

→ Terapia Ręki
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja

Teresa Kozaczyńska (Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT-Bobath)

Jestem magistrem fizjoterapii i od 22 lat pracuje z niemowlętami. Ukończyłam następujące kursy i
szkolenia:

• 1996 Kurs Nauczania Kierowanego w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
• 1998 Szkolenie na Węgrzech w Ośrodku MOIRA "System Conductive Education"
• 2001 Kurs NDT-Bobath oraz otrzymanie certyfikatu terapeuty NDT-Bobath
• 2002 Kurs "Funkcjonalna ocena i metody usprawniania widzenia dzieci słabo widzących"
• 2002 Kurs "Diagnoza rozwoju i funkcjonowania małego dziecka niewidomego ze sprzężoną niepełnosprawnością"
• 2004 Kurs "Terapia i praktyka terapii psychomotorycznej"
• 2004 Kurs NDT-Bobath of Babies
• 2005 Kurs Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej" I i II stopnia
• 2006 Kurs podstawowy PNF
• 2007 Kurs Biofeedback
• 2014 Studia Licencjackie z zakresu fizjoterapii w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie
• 2016 Studia Magisterskie z zakresu fizjoterapii w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie

Jestem aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath, biorę udział w szkoleniach i
warsztatach pogłębiając swoją wiedzę. Obecnie pracuję w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy
ul. Kopernika. Bardzo lubię pracę z dziećmi, każdego roku staram się podnosić swoje kwalifikacje,
aby jak najlepiej pomagać małym pacjentom.

→ Terapia NDT-Bobath
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja

Tomasz Śliwiński (Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT-Bobath)

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończył kursy:

• terapii PNF,
• terapii metodą McKenziego,
• NDT Bobath,
• NDT Bobath Baby,
• SI (integracja sensoryczna),
• masaż klasyczny i leczniczy I stopnia.

Uczestnik warsztatów oraz konferencji dotyczących koncepcji NDT Bobath. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich placówkach, m.in. Szpital Bielański i Bródnowski na oddziałach ortopedii, neurologii, neurochirurgii oraz w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie.

→ Terapia NDT-Bobath
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja

Katarzyna Zygner (Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT-Bobath)

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Skończyłam także studia podyplomowe na warszawskiej AWF, kierunek Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.

Doświadczenie zdobywałam pracując w kilku poradniach i ośrodkach rehabilitacji dla dzieci. Aby jak najlepiej pomagać moim pacjentom staram się ciągle rozwijać i szkolić. Oprócz podstawy, jaką dały mi kursy NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby w pracy pomaga mi wiedza zdobyta na szkoleniu z oceny globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtla oraz kursie integracji sensorycznej.

Staram się, aby mały człowiek czuł się dobrze i nie płakał podczas terapii, gdyż najlepsze efekty
można osiągnąć podążając za dzieckiem.

→ Terapia NDT-Bobath
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja

Paulina Adamczyk (Neurologopeda, Terapeuta IAS)

Moja przygoda z logopedią rozpoczęła się od magisterskich studiów polonistycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wtedy właśnie zdałam sobie sprawę, że to język jest żywy, ciągle się zmienia, ale także nas określa. Idąc za moimi zainteresowaniami ukończyłam podyplomowe studia z logopedii, a następnie neurologopedii na UMCSie w Lublinie.

Od kilku lat zajmuję się terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Pracowałam w Rzeszowskim Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych, gdzie stykałam się głównie z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, MPD. Poza tym pracowałam w Poradni Diagnozy i Terapii Trudności Szkolnych z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, dyslalią, Zespołem Aspergera. Dodatkowo byłam tłumaczem języka migowego przy Duszpasterstwie Osób Niesłyszących w Rzeszowie.

Swoją wiedzę i kwalifikacje zdobywam biorąc udział w warsztatach i szkoleniach. Ukończyłam Trzystopniowy Kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z autyzmem, warsztaty masażu logopedycznego, kurs symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, trzystopniowy kurs języka migowego. Biorę również udział w konferencjach logopedycznych i terapeutycznych o alternatywnych metodach komunikacji oraz terapii behawioralnej.

→ Trening Słuchowy Johansena (IAS)

Katarzyna Klajn (Logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Jestem absolwentką podyplomowych studiów logopedycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie. Tytuł magistra uzyskałam na UKSW w Warszawie.

Doświadczenie zdobywałam podczas licznych praktyk, m.in. w szkole podstawowej, przedszkolu erapeutycznym i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Cały czas staram się poszerzać swoją wiedzę w zakresie szeroko rozumianych trudności z komunikacją i w tym celu ukończyłam szereg szkoleń i warsztatów logopedycznych, m.in. z zakresu opóźnionego rozwoju mowy, masażu logopedycznego, trudności komunikowania się w autyzmie, FAS. Ukończyłam także dwustopniowe szkolenie uprawniające do prowadzenia terapii ręki oraz szkolenie z Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R). W lipcu 2015 r. zakończyłam trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w praktyce terapeutyczno-edukacyjnej dzieci z autyzmem. W czerwcu 2017 r. uzyskałam kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

→ Logopeda
→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki

Agnieszka Szpoton (Logopeda, Pedagog specjalny)

Ukończyłam pedagogikę specjalną ze specjalnością logopedyczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W 2014 r. ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich w szkołach i przedszkolach jak również podczas pracy jako logopeda w przychodni, przedszkolu terapeutycznym i szkole specjalnej. Poza pracą w Poradni Konwaliowa pracuję również jako logopeda i oligofrenopedagog w szkole specjalnej.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikację uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach.
Dotychczas ukończyłam m.in. Diagnostykę i terapię neurologopedyczną zaburzeń funkcji oralnych, związanych, z poborem pokarmów i nadawaniem mowy, Wczesną interwencję terapeutyczną i wspieranie rozwoju dziecka, Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka, liczne szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (m.in. program Mówik, MAKATON), szkolenia na temat trudnych zachowań u dzieci oraz z zakresu treningu umiejętności społecznych..

Posiadam uprawniania do prowadzenia zajęć z Terapii Ręki.

→ Logopeda

Dorota Drewnicka (Neurologopeda)

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Logopedia. Kontynuuję edukację na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na podyplomowych studiach neurologopedycznych. Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk studenckich w szpitalach, przedszkolach, poradniach oraz pracy w przedszkolu integracyjnym. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach . Dotychczas ukończyłam między innymi szkolenia dotyczące Metody Krakowskiej (symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania, alalia- diagnoza i terapia, terapia neurobiologiczna), diagnozy i terapii zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie, zaburzeń połykania u dzieci i dorosłych, metody werbotonalnej, kinesiotapingu, ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, rozwijaniu komunikacji u osób z autyzmem, terapii miofunkcjonalnej. W trosce o swoich pacjentów ważne jest dla mnie, by nieustannie doskonalić
swój warsztat pracy i pogłębiać wiedzę. W swojej pracy kładę duży nacisk na indywidualne podejście do pacjenta. Każdy, nawet najmniejszy sukces moich podopiecznych jest dla mnie ogromną radością i motywacją do dalszego działania.

→ Logopeda

Anna Obszyńska – Litwiniec (Dr nauk o zdrowiu, Neurologopeda)

Ukończyłam polonistykę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.  czerwcu 2019 r. uzyskałam dyplom neurologopedy oraz obroniłam pracę doktorską na II Wydziale Lekarskim WUM. Specjalizuję się w terapii afazji dzieci i dorosłych. Pracuję jako wykładowca akademicki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz jako neurologopeda w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym. Jestem uczestniczką wielu szkoleń i konferencji. Prywatnie mamą dwójki dzieci, fanką dobrej lektury oraz podróży bliskich i dalekich.

→ Logopeda

Kamila Urbaniak (Logopeda, Terapeuta IAS)

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskałam tytuł magistra logopedii ogólnej i klinicznej. Ukończyłam liczne szkolenia. Jestem Terapeutą – Providerem Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansena. Ponadto, uczestniczyłam w wielu kursach, między innymi: Terapii Ręki, Kinesiology- Tapingu, wykonywaniu masażu logopedycznego. Ukończyłam też kurs Makatonu. Mam uprawnienia do wykonywania diagnoz z użyciem narzędzi KOLD i KOSF. Brałam udział także w szkoleniach związanych z tematyką autyzmu, afazji, dyslalii, ortodoncji, słuchu, bajkoterapii. Cały czas uczestniczę i poszerzam swoją wiedzę w różnych zakresach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk (w szkole, przedszkolu, przychodni oraz poradniach) oraz pracując jako logopeda w przedszkolu integracyjnym oraz terapeutycznym punkcie przedszkolnym.

W swojej pracy, wykorzystuję wiedzę zdobytą zarówno podczas praktyk, jak i szkoleń, ale także doświadczenia zawodowego. Uważam, że do każdego dziecka należy podchodzić indywidualnie, starając się jak najbardziej wspomagać te obszary, z którymi ma trudności.

→ Logopeda

Tomasz Śliwowski (Terapeuta IAS)

w przygotowaniu...

→ Trening Słuchowy Johansena (IAS)

Angelika Nitecka (Kierownik recepcji)

Ukończyłam studia magisterskie w zakresie psychologii. W Poradni Konwaliowa wspomagam zespół poprzez głównie koordynowanie recepcji. W kontaktach interpersonalnych ważne jest dla mnie połączenie serdecznego i taktownego stosunku do drugiego człowieka. Lubię podejmować wyzwania. Wolny czas spędzam aktywnie, spełniając przy tym swoje pasje, takie jak: jazda konna,jazda na nartach czy wędrówki.

→ Kontakt Recepcja

Beata Zaluska (Koordynator recepcji)

Moje życie zawodowe od zawsze związane było z obsługą klienta. W Poradni łączę umiejętności zdobyte podczas pracy jak również w życiu. Uważam, że ważna jest odpowiedzialność, tolerancja i zrozumienie problemów drugiego człowieka. Cenię poczucie humoru u siebie i innych. W poradni Konwaliowa zajmuję się koordynowaniem pracy w recepcji oraz staram się być pomocna w pracy zespołu specjalistów oraz rodzicom.
Moje hobby to narty, rower, teatr i fotografia

→ Kontakt Recepcja

TOP