ZESPÓŁ PORADNI KONWALIOWA

Nasz zespół tworzą najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach. Profesjonalizm, wysoki poziom wiedzy oraz empatyczne i indywidualne podejście do każdego pacjenta to nasze priorytety, dlatego nasi lekarze i terapeuci stale poszerzają swoją wiedzę i rozwijają umiejętności. Wiemy, że w procesie terapeutycznym często potrzebna jest współpraca kilku specjalistów, wiedza i umiejętności z różnych dziedzin, dlatego staramy się zapewnić kompleksową ofertę, która odpowie na Wasze potrzeby.

Poznaj nas!

Neuroflow Warszawa

Monika Jerominiak - Kobrzyńska (Psychiatra)

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii. W latach 2003-2008 pracowałam w oddziale szpitalnym II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej Szpitala Bródnowskiego oraz w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, a następnie Poradni Zdrowia Psychicznego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

W trosce o dobro pacjenta stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych. Rozpoczęłam także kolejną specjalizację z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej chcąc w przyszłości zajmować się także neuroobrazowaniem mózgu. Pracuję z osobami dorosłymi przeżywającymi kryzysy psychiczne, cierpiącymi na zaburzenia emocjonalne i zachowania, zaburzenia psychotyczne oraz zaburzenia pamięci. Wiedza lekarska i odbyte szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej umożliwiają mi prowadzenie leczenia farmakologicznego jak i wsparcie psychoterapeutyczne.

→ Psychiatra

Zapisz do Monika Jerominiak - Kobrzyńska

Alergolog dzieięcy

Marek Ruszczyński (Alergolog, Pediatra)

Jestem pediatrą, alergologiem. Od ponad 20 lat pracuję w Klinice Pediatrii WUM, gdzie jestem członkiem Zespołu Żywieniowego i Chorób Dietozależnych.  Na co dzień zajmuję się przede wszystkim pacjentami z alergią na pokarm, zaburzeniami stanu odżywienia, oraz czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego. Jestem nauczycielem akademickim oraz autorem i współautorem licznych artykułów naukowych.
W wolnym czasie maluję, czytam i podróżuję.

→ Alergolog dziecięcy

→ Zapisz się do dr n.med. Marek Ruszczyński

Neuroflow Warszawa

Andrea Horvath (Pediatra, Gastroenterolog)

OBECNIE NA URLOPIE

Od początku przygody z medycyną swoje umiejętności merytoryczne i praktyczne doskonaliłam w Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam zdobyłam swe dotychczasowe doświadczenie i wciąż poszerzam wiedzę naukową. W 2000 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych, a w kolejnych latach zdobyłam specjalizacje z dziedziny pediatrii i gatsroenterologii. Ostatnie lata mojej działalności poświęciłam na stworzenie wraz z Kolegami z Kliniki Zespołu Żywieniowego, którego sukcesami możemy śmiało pochwalić się nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Swe zainteresowania zaburzeniami gastrologicznymi u dzieci pogłębiałam na licznych kursach i szkoleniach zagranicznych. W kręgu moich szczególnych zainteresowań znajdują się alergia pokarmowa, celiakia, zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego.
→ Gastrolog

Ewa Kąca (Psycholog/Psychoterapeuta)

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Po studiach ukończyłam Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Następnie uzyskałam certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam również studia podyplomowe Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a zrealizowane przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.

W obszarze pomagania ludziom udzielam się od 2002r. Moja dotychczasowa praktyka kliniczna obejmuje następujące placówki:

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – IV Klinika Psychiatryczna: Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Bielańskiego

 • Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny

 • Akademia Medyczna w Warszawie – II Klinika Psychiatryczna: Wojewódzki Szpital Bródnowski

Od 2007r. współpracuję również z niepublicznymi ośrodkami terapeutycznymi w Warszawie.

Specjalizuję się w pomaganiu osobom z problemami lękowymi (napady paniki, lęk uogólniony, społeczny, inne fobie, lęk o zdrowie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), związanymi ze stresem, adaptacyjnymi, psychosomatycznymi i depresyjnymi.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

→ Pomoc psychologiczna
→ Techniki relaksacyjne

Zapisz do Ewa Kąca

Neuroflow Warszawa

Marta Kolwińska-Wrona (Psycholog/Psychoterapeuta)

Wykształcenie psychologiczne zdobyte na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek - psychologia). Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 177 nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej należące do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies oraz certyfikat EMDR Europe - Eye Movement Desensitization and Reprocessing Basic Training wydany przez Uniwersytet w Birmingham oraz Europejskie Tworzystwo EMDR, certyfikat EMDR Practicioner. Ukończone Szkolenie Podyplomowe Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej - Oxford Cognitive Therapy Centre .

Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ukończone Studium Medyczne Terapii Zajęciowej w Pruszków oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie.

Praktyki w oddziałach szpitalnych (Tworki, Warszawa), domach opieki społecznej, areszcie śledczym, oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży (praca przy użyciu technik terapii poznawczobehawioralnej). 12-letnie doświadczenie w pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy i Wsparcia oraz  w punkcie konsultacyjnym z osobami chorującymi psychicznie oraz ich rodzinami. Od 2001 r. praca terapeutyczna z osobami mającymi trudności życiowe, chorującymi na depresję, zaburzenia lękowe, fobie społeczne, schizofrenie, przezywające trudne chwile w związkach, mającymi niską samoocenę i będącymi po traumie.

Współpraca z miesięcznikiem Bank. Publikacje w Psychologia w szkole, Studia Psychologica, Forum Psychologiczne, Świat Schizofrenii, Personel Plus, audycja w Radiu Dla Ciebie. Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Moja praca teraputyczna podlega stałej superwizji.

→ Pomoc psychologiczna
→ Terapia EMDR

Zapisz do Marta Kolwińska-Wrona  

MONIKA ŁUKASZÓW (PSYCHOLOG, DIAGNOSTA, TERAPEUTA DZIECI I MŁODZIEŻY)

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie z wyróżnieniem ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia, ze specjalnością psychologia rodziny. Od tego czasu stale poszerzam swoje kompetencje poprzez liczne szkolenia, kursy
i studia podyplomowe – m.in. ukończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi problemami na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne na UMCSie oraz Doradztwo Zawodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej oraz Psychotraumatologii w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

Posiadam bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie diagnozy psychologicznej oraz pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Swoje doświadczenie zdobywałam w takich placówkach jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, czy różne typy szkół i przedszkoli publicznych (ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, terapeutyczne).

W swojej pracy kieruję się wysoką etyką zawodu psychologa, otwartością i empatycznym nastawieniem na pacjenta. Od wielu lat zajmuję się diagnozą trudności szkolnych i rozwojowych u dzieci i młodzieży, a także cały czas rozwijam się  w pracy terapeutycznej z najmłodszymi. Prowadzę m.in. Treningi Umiejętności Społecznych oraz Treningi Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajmuję się także psychoedukacją i wsparciem rodziców, doradztwem zawodowym dla młodzieży, a także wsparciem osób w różnych kryzysach emocjonalnych.

W  obszarze zainteresowań terapeutycznych najbliższa jest mi trzecia fala psychoterapii poznawczo behawioralnej, w tym terapia ACT oraz psychologiczna pomoc osobom w kryzysach psychicznych związanych z trudną sytuacją życiową.

→ Pomoc psychologiczna

Zapisz do Monika Łukaszów

psycholog warszawa

Anna Badeńska (Psycholog, Psychoterapeutka)

Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Skończyłam także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP oraz liczne kursy zawodowe dla terapeutów.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie, Środowiskowym Domu Samopomocy w Radiówku k/Warszawy, Poradni Zdrowia Psychicznego Vitamed w Warszawie, Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz prowadząc własną praktykę. Prowadziłam wiele szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych, mam też doświadczenie pracy z grupą terapeutyczną i wsparcia.

Prowadzę psychoterapię długo i krótkoterminową indywidualną oraz grupową. Pracuję w podejściu integratywnym, korzystam ze zdobyczy różnych kierunków psychoterapeutycznych i dostosowuję je do indywidualnych potrzeb i zasobów konkretnej osoby. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.
Pracuję z osobami dorosłymi, które mają problemy w relacjach z innymi ludźmi, przeżywają kryzys w życiu, cierpią z powodu objawów nerwicowych, odczuwają obniżony nastrój, mają niskie poczucie własnej wartości, są niezadowolone z jakości swojego życia, chcą lepiej poznać siebie, zrozumieć własne funkcjonowanie czy odległe przeżycia.

Wierzę, że każdy człowiek kryje w sobie potencjał do zmiany. Psychoterapia daje możliwość, aby lepiej poznać i zrozumieć siebie, osiągnąć równowagę i spokój wewnętrzny. Nieustannie fascynuje mnie możliwość spotkania z drugim człowiekiem i towarzyszenia mu na drodze poszukiwań i rozwoju”.

→ Pomoc psychologiczna

Zapisz do Anna Badeńska

psycholog warszawa

Agata Nowacka (Psycholog, Psychotraumatolog)

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie ukończyłam studia na kierunku psychologia, ze specjalnością psychologia kliniczna. Obecnie poszerzam swoje kompetencje na studiach podyplomowych Psychotraumatologia na Uniwersytecie SWPS.
Od 12 lat jestem związana z Fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, gdzie zajmuję się m.in. wsparciem rodzin i bliskich osób zaginionych, psychoedukacją, poradnictwem.
Obszary, w których pracuję z pacjentem to głównie trudności doświadczane przez różnego rodzaju kryzysy, stres, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia lękowe i depresyjne. Udzielam także wsparcia po traumatycznych wydarzeniach i osobom w przewlekłej żałobie. Do pracy z pacjentami podchodzę z entuzjazmem i ciekawością. Bardzo ważna jest dla mnie etyka oraz przyjazna i wspierająca atmosfera spotkania z drugim człowiekiem.

→ Pomoc psychologiczna

Zapisz do Agata Nowacka

Psycholog warszawa

Katarzyna Pokrywiecka (Psycholog, Terapeuta EEG-Biofeedback)

Jestem psychologiem ze specjalizacją kliniczną oraz neuroterapeutą EEG-Biofeedback. Posiadam certyfikat w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii metodą EEG-Biofeedback. Jako terapeuta tej metody pracuję zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne w trakcie studiów podyplomowych na kierunku pedagogika. Zajmuję się także diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi (w tym zaburzeniami lękowymi, nastroju), trudnościami wychowawczymi, poradnictwem psychologicznym dla rodziców. Prowadzę także zajęcia wspomagania rozwoju dla dzieci z trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Doświadczenie psychologiczne w pracy z dziećmi z różnymi problemami zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szpitalu neuropsychiatrycznym, placówce
opiekuńczo – wychowawczej, świetlicy środowiskowej oraz za granicą w ośrodku edukacyjno - terapeutycznym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Percy Hedley Foundation w Anglii).

Ukończyłam wiele szkoleń i kursów m.in. Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim
Centrum Psychoterapii, szkolenia z arteterapii, z zakresu Systemu Nauczania Kierowanego, z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC).

Praca z dziećmi przynosi mi radość i satysfakcję. Dlatego ciągle dążę do rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji, by poprzez jak najlepiej wykonywaną pracę wspierać rozwój dzieci, a tym samym przynosić radość ich rodzinom. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, w zależności od jego potrzeb i możliwości.

→ Terapia EEG-Biofeedback
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

 Zapisz do Katarzyna Pokrywiecka  

Neuroflow Warszawa

Dominika Tomczyk (Psycholog, Psychoterapeuta)

Jestem psycholożką - absolwentką 5-letnich jednolitych studiów magisterskich ze specjalizacją psychologia kliniczna i i osobowości oraz psychoterapeutką - ukończyłam akredytowany przez PTP czteroletni całościowy kurs psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Klinice Psychiatrii w Lublinie, na oddziałach leczenia zaburzeń afektywnych, leczenia nerwic i leczenia zaburzeń odżywiania, w specjalistycznych poradniach terapii rodzin, oraz ośrodkach terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Współpracuję z poradniami, uczelniami, instytucjami oświatowymi, gdzie prowadzę terapie, szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii rodzin, psychologii relacji, psychologii rozwoju człowieka oraz diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu pomocy terapeutycznej w ramach głównych współczesnych podejść w psychoterapii, stale jestem uczestniczką krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji naukowych z zakresu psychologii, psychoterapii, psychiatrii. Obecnie realizuję roczne szkolenie z zakresu Podstaw Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Podejściu Psychoanalitycznym.
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi; prowadzę psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię rodzin. Staram się integrować zdobytą wiedzę, by metody pracy dostosować do indywidualnych potrzeb Moich Klientów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Towarzyszenie Moim Klientom w drodze rozwoju - i tym młodszym i starszym - jest dla mnie wielką wartością i źródłem satysfakcji.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

Zapisz do Dominika Tomczyk   

psycholog warszawa

Daria Stylińska (Psycholog/Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji)

Jestem magistrem psychologii. Realizując swoje marzenie o towarzyszeniu osobom w kryzysie, po studiach kontynuuję naukę w szkole Terapii Systemowej. Do trudności z jakimi zmagają się inni, podchodzę z empatią i wrażliwością, uwzględniając wszystkie sfery człowieka, a także akceptując jego naturalne tempo rozwoju i pokonywania trudności. Na problem człowieka patrzę systemowo, czyli w kontekście sytuacji i osób z tym związanych. Interesuje mnie człowiek, jego świat przeżyć i relacji z innymi. Prowadzę diagnozę osób dorosłych w oparciu o specjalistyczne testy psychologiczne, jak również terapię krótkoterminową dorosłych doświadczających trudności na każdej płaszczyźnie codziennego funkcjonowania.

Swoje doświadczenie poszerzam o liczne kursy i staże: „Vademecum Psychologa Praktyka”, staż w Oddziale Chirurgii Onkologicznej, w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Oddziale Neurologicznym, w Ośrodku Rehabilitacji; szkolenie z psychologii kryminalistycznej.

Od 8 lat jestem zawodowo związana z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Szczególnie bliskie są mi problemy rodzin przeżywających trudności rozwojowe dzieci i młodzieży w wieku dojrzewania. Służę pomocą zarówno młodszym jak i starszym. Terapeutycznie pracuję również z młodymi osobami zmagającymi się z niskim poczuciem wartości, depresją, lękiem, trudnościami z podejmowaniem decyzji o wyborze szkoły. Prowadzę także warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Ukończyłam liczne szkolenia związane z profilaktyką młodzieży.

Służę pomocą osobom zmagającym się ze smutkiem, lękiem czy przeżywającym żałobę, a także osobom pragnącym poprawić jakość relacji z najbliższymi. Bliskie mi są rodziny z małymi dziećmi i wsparcie w okresie okołoporodowym.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Wsparcie okołoporodowe

 Zapisz do Daria Stylińska  

Psycholog

Sylwia Wiechowska (Psycholog)

Psycholog-  pracuję z młodzieżą, młodymi dorosłymi i  dorosłymi w podejściu poznawczo- behawioralnym i w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Ukończyłam szkołę trenerską Fundacji Maraton, pierwszy stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT. Jestem  certyfikowanym Trenerem  programu korekcyjnego TUKA/N oraz Programu Wzmacniania Rodziny. Posiadam uprawnienia do udzielania pomocy w trybie interwencji kryzysowej. Pogłębiam umiejętności prowadzenia wsparcia w ramach dialogu motywującego.

Od początku ścieżki zawodowej jestem związana z pracą z młodzieżą  zagrożoną wykluczeniem oraz młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przez kilka lat prowadziłam konsultacje dla rodziców młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi  i grupy korekcyjne dla młodzieży eksperymentującej  ze środkami psychoaktywnymi  w programie TUKA/N. Obecnie zajmuję się  konsultacjami psychologicznymi według zasady: Jeśli coś działa, rób tego więcej. Jeśli coś nie działa, rób coś innego. Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży

Zapisz do Sylwia Wiechowska

psycholog dziecięcy

Anna Mamczur (Psycholog, Pedagog, Trener TUS)

Ukończyłam Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną na kierunku psychologia kliniczna i psychoterapia oraz Wyższą Szkołę Pedagogiki Resocjalizacyjnej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Nieustannie się dokształcam kończąc liczne kursy i szkolenia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówkach oświatowych, gdzie prowadziłam m.in. poradnictwo rodzinne oraz realizowałam warsztaty dla dzieci i rodziców. Pracowałam również w organizacjach pozarządowych, w których udzielałam wsparcia osobom zwalnianym z jednostek penitencjarnych i zakładów poprawczych oraz ich rodzinom. Obecnie pracuję jako psycholog w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej oraz w pracowni rozwoju dzieci i młodzieży. Prowadzę diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży, udzielam konsultacji rodzicielskich. Prowadzę zajęcia grupowe metodą TUS. Jestem certyfikowanym diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu (narzędzie ADOS-2).

W Poradni zajmuję się diagnozą m.in. ADHD, zaburzeń ze spektrum autyzmu, specyficznych trudności w uczeniu a także udzielam konsultacji rodzicielskich.

Pracuję w duchu Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumieniu bez Przemocy.  Natomiast prywatnie jestem mamą 4 – letniego Kamila, miłośniczką zwierząt, literatury i sztuki.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

 Zapisz do Anna Mamczur  

Psycholog warszawa

Katarzyna Stępkowska (psycholog, terapeuta, szkoleniowiec, specjalista seksuologii klinicznej, psychodietetyki oraz terapii uzależnień)

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunkach psychologia i socjologia na UKSW w Warszawie. Ukończyłam wysokospecjalistyczne kursy, certyfikowane szkolenia oraz studia podyplomowe w: Community Stress Prevention Center, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Akademii Motywacji i Edukacji, Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Centrum Rozwiązań, Akademii Nauk Społecznych i Medycznych, Pracowni Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywałam zarówno w pracy z pacjentami indywidualnymi, grupami terapeutycznymi, jak i podmiotami instytucjonalnymi. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzę także terapie par oraz rodzin. Realizuję szkolenia i warsztaty oraz treningi psychologiczne. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się jako gość krajowych i zagranicznych sympozjów i konferencji, jestem autorką publikacji naukowych i szkoleniowych.

W mojej pracy z Pacjentem szczególnie ważna jest dla mnie skuteczność wsparcia psychologicznego oraz wyjątkowe nakierowanie na dobro pacjenta. Wspieram i towarzyszę swoim pacjentom na każdym etapie procesu terapeutycznego. Prowadzę terapie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, integrując różne szkoły i podejścia psychoterapeutyczne. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W relacji z drugim człowiekiem wyróżnia mnie profesjonalizm, a jednocześnie relacja pełna ciepła i empatii. Praca z drugim człowiekiem to moja pasja.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży

Zapisz do: Katarzyna Stępkowska:
Dzieci (od 7 r.ż.) i Młodzież - Zapisy TUTAJ
Dorośli - Zapisy TUTAJ

Agnieszka Sadowska (Psycholog)

Jestem magistrem psychologii. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zdobywałam m.in. w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz w przedszkolu integracyjnym. Swoje doświadczenie poszerzam o liczne kursy i warsztaty. Aktualnie jestem w trakcie kilku procesów szkoleniowych – Pozytywna Dyscyplina, TUS, Terapia Ręki.

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim postawą otwartości, uważności i szacunku dla drugiej osoby. Ważne jest dla mnie, aby stworzyć atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, w której kształtuje się proces zmiany i rozwoju. Korzystam z wielu metod i technik terapeutycznych ponieważ uważam, że każda osoba jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia.

→ Psycholog dzieci i młodzieży

Zapisz do Agnieszka Sadowska 

psycholog warszawa

Yana Mosondz (Psycholog)

Jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym, trenerem TUS, terapeutą ręki, mam upoważnienie do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu. Aktualnie jestem w trakcie certyfikacji do uzyskania certyfikatu Terapeuty Behawioralnego.

Praca z dziećmi jest moją wielką inspiracją. Kocham swoją pracę, bo mam możliwość kształtowania osobowości małego dziecka. Cieszę się ich radością i postępami. Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym. Dysponuję udokumentowaną wiedzą na temat prowadzenia zajęć indywidualnych oraz grupowych dla dzieci ze spektrum, które są ukierunkowane na rozwój umiejętności poznawczych, komunikacyjnych, społecznych oraz umiejętności samoobsługowych. Budując swoją ścieżkę zawodową, poświęcam uwagę dzieciom, które potrzebują szczególnego wsparcia w adaptacji do współczesnych wymagań świata i społeczeństwa. Na co dzień korzystam ze współczesnych technik i metod Behawioralnych w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Systematycznie poddaję swoją pracę superwizji, a zakres wiedzy uaktualniam i poszerzam, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i kursach certyfikacyjnych.

Moim celem jest stworzenie takiej przestrzeni, w której dzieci będą czuły się bezpieczne i szczęśliwe, w której każdy będzie ważny i potrzebny. Ogromne znaczenie ma dla mnie także budowanie dobrych relacji z moimi podopiecznymi. W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem dziecka. Dążę do jego wszechstronnego rozwoju. Staram się dostrzegać jego indywidualne potrzeby i zainteresowania oraz wspierać harmonijny rozwój. Pomagam także rodzicom, podpowiadając im, jak mogą wspierać swoje dzieci.

Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, min.:

 • Opóźniony rozwój mowy. Diagnoza i terapia krok po kroku.
 • Programowanie języka u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
 • Agresja i autoagresja u osób ze spektrum autyzmu. Skuteczne strategie terapeutyczne
 • Trening Kontroli Złości
 • Wsparcie terapeutyczne w lękach, rutynach i autostymulacjach osób ze spektrum autyzmu
 • Trening czystości
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Kurs Bazowy (3-modułowy) ”Terapia Behawioralna w teorii i praktyce”
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Trener umiejętności społecznych TUS SST
 • Metoda Dobrego Startu
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

→ Psycholog dzieci i młodzieży

Zapisz do: Yana Mosondz

psycholog dziecięcy białołęka

Marta Marszałek (Psycholog)

Jestem psychologiem, absolwentką studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego nauczycieli, a także studia pedagogiki specjalnej z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe, podczas których cenię zarówno podejście teoretyczne, jak i praktyczne. Kieruję się zasadą indywidualizacji procesu terapeutycznego oraz dynamicznym doborem technik, jak najbardziej odpowiadających potrzebom dzieci.  Zależy mi na rozwoju ich kompetencji komunikacyjnych i społecznych, dbałości o sferę emocji i samodzielności, a także współpracy z rodzicami i opiekunami. Ponadto staram się na bieżąco monitorować postępy i trudności dzieci oraz stwarzać im bezpieczną i pozytywną przestrzeń na zajęciach.

Stosuje metody dyrektywne, w tym elementy Stosowanej Analizy Zachowania SAZ oraz niedyrektywne, takie jak Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, muzykoterapia, arteterapia, terapia ręki oraz komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC. Ponadto staram się systematycznie poszerzać swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie metod terapii i wspierania rodziców na co dzień, porozumiewania się, umiejętności społecznych oraz psychologii rozwoju dzieci.

→ Psycholog dzieci i młodzieży

 Zapisz do Marta Marszałek 

 

Justyna Libudzic (Psycholog)

Jestem absolwentką Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, gdzie ukończyłam studia na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna. Na przestrzeni lat pracy zawodowej poszerzyłam swoją wiedzę o liczne kursy oraz szkolenia. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu terapii i diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej.

Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej oraz terapii dzieci i młodzieży a doświadczenie zdobywałam w poradni, gabinecie prywatnym oraz jako psycholog szkolnych. Zajmuje się głównie diagnozą ASD, ADHD oraz diagnozami rozwojowymi.

W pracy zawodowej kieruje się wysoką etyką psychologa, empatycznym podejściem do małego Pacjenta i wysokim zrozumieniem Rodzica bądź Opiekuna Prawnego.

→ Psycholog

 Zapisz do Justyna Libudzic

Psycholog dziecięcy

Paula Gładysz (Psycholog)

Jestem magistrem psychologii. Ukończyłam także dwustopniowy kurs Trening Umiejętności Społecznych  uzyskując kwalifikację Trenera TUS. Pracuję w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu.
Terapia to dla mnie proces prowadzący do zmiany, którego istotnym elementem jest relacja terapeutyczna. Relacja zapewniająca bezpieczną atmosferę pomaga w realizacji celów, mających wpływ na poprawę jakości życia. Z podopiecznymi staram się budować więź opartą na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, dostrzegając jego potrzeby, zainteresowania i możliwości. Komfort dziecka jest dla mnie najważniejszy. Bardzo cenię sobie współpracę z rodzicami.

→ Psycholog dzieci i młodzieży

 Zapisz do Paula Gładysz 

 

Diagnoza dysleksji

Paulina Turowska (Psycholog, Pedagog, Terapeuta Pedagogiczny)

Ukończyłam studia na kierunku psychologia: specjalność psychologia kliniczna oraz na kierunku pedagogika specjalna: specjalność terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Posiadam uprawnienia do przeprowadzania zajęć Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapii Ręki I i II stopnia. Zajmuję się również diagnozą rozwoju intelektualnego przy użyciu Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Odbyłam roczny staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis oraz szkolenie bazowe 3 – modułowe SAZ – terapia behawioralna w teorii i praktyce.

Diagnozuję dysleksję rozwojową przy zastosowaniu narzędzia Baterii Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych dla uczniów w wieku młodszym szkolnym, starszym szkolnym oraz nastolatków.

Odbyłam praktyki w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz staże w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim „Drewnica” w Ząbkach na oddziale dziennym i Środowiskowym Domu Samopomocy na Targówku.

Posiadam doświadczenie w pracy w szkole specjalnej, konsultowaniu i poradnictwie psychologicznym dorosłych, przeprowadzaniu psychoedukacji dla dzieci, młodzieży i rodziców.

→ Zapisz się do Paulina Turowska

Pedagog Białołęka

Justyna Student (Pedagog, Oligofrenopedagog))

Ukończyłam podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego, edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także stosowaną analizę zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania.

Stale  rozwijam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach m.in. z zakresu rozwoju komunikacji werbalnej i alternatywnej, pracy z dziećmi z autyzmem oraz sposobu reagowania na zachowania trudne. W czasie zajęć istotne jest dla mnie indywidualne podejście, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego, który stanowi bazę do dalszej współpracy, systematyczność, konsekwencja w działaniu oraz współpraca z rodzicami dziecka w celu generalizowania umiejętności zdobytych na zajęciach w środowisku domowym. Kieruję się wielospecjalistycznym podejściem do terapii i edukacji, zwracając szczególną uwagę na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci. Zajęcia staram się prowadzić kreatywnie, stosując jasną strukturę w celu zwiększenia przewidywalności, dostosowuję zadania do możliwości psychofizycznych, wprowadzam do ćwiczeń zainteresowania dziecka w celu podniesienia motywacji zadaniowej, która jest niezbędna w procesie uczenia się.

Prywatnie uwielbiam podróże, książki oraz gry planszowe z przyjaciółmi.

Dorota Szaniawska (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Ukończyłam podyplomowe studia na kierunku Integracja Sensoryczna, podyplomowe studia na kierunku przygotowanie pedagogiczne oraz kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała. Jestem również terapeutą metody Warnkego (trening słuchowy, wzrokowy, motoryczny) oraz metody strukturalnej ( metoda przeznaczona do nauki czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce). Ukończyłam szkolenie „Mały sportowiec” gdzie zdobyłam wiedzę na temat jak wspierać oraz  rozwijać umiejętności sportowe dzieci. Ze względu na pandemię COVID -19 odbyłam szkolenie „ COVID -19- diagnostyka i leczenie oraz programowanie fizjoterapii osób w trakcie choroby oraz po jej przebyciu”.

7-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując w Żłobku Integracyjnym, przedszkolu terapeutycznym oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Od 6 lat jestem terapeutą i diagnostą integracji sensorycznej w przedszkolu terapeutycznym, gdzie pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wieloletnia praca w tym miejscu pozwoliła mi zdobyć ogrom wiedzy i doświadczenia z dziećmi z trudnościami rozwojowymi.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikację, uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. W swojej pracy kładę duży nacisk na indywidualne podejście do pacjenta.

→ Terapia Integracji Sensorycznej
→ Terapia Ręki

Zapisz do Dorota Szaniawska

Fizjoterapeuta dziecięcy

Aleksandra Bąk (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Jestem fizjoterapeutką, absolwentką kierunku Fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywałam w wielu placówkach medycznych o zróżnicowanym profilu, pracując z pacjentami zarówno dorosłymi, jak i dziećmi czy młodzieżą. Pracowałam również z młodymi pacjentami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz uczestnicząc w programach dla osób z niepełnosprawnością w ramach wolontariatu.
Podczas pracy skupiam się na aktualnych potrzebach pacjenta i dbam o dobrą relację z dzieckiem – pozytywna i spokojna atmosfera w gabinecie zdecydowanie pomaga w osiąganiu celów terapeutycznych. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy, między innymi uczestnicząc w szkoleniach oraz kursach, by móc zapewnić pacjentom jak najpełniejszą pomoc.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • PNF podstawowy;
 • PNF rozwijający;
 • Trójwymiarowa korekcja skolioz wg. Schroth;
 • Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy;
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci;
 • Taping rehabilitacyjny;
 • Studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna.

→ Terapia Ręki
→ Integracja Sensoryczna
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja

Zapisz do Aleksandra Bąk

Neuroflow Warszawa

Martyna Iwaniuk-Sawczuk (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta NDT-Bobath)

OBECNIE NA URLOPIE

Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując i odbywając praktyki w wielu placówkach, zajmujących się rehabilitacją zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jednak to praca z dziećmi przynosi mi ogromną radość i satysfakcję. Podczas swoich zajęć dokładnie dopasowuję metody do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz dbam o przyjazną atmosferę, ponieważ uważam, że dobra współpraca z dzieckiem pomaga osiągać najlepsze efekty terapii.

Ukończyłam kursy:
• PNF Podstawowy,
• PNF w Pediatrii,
• Integracja Sensoryczna I° i II°,
• Taping Rehabilitacyjny,
• Masaż I i II stopień.

→ Terapia Ręki
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja
→ Terapia Integracji Sensorycznej

Martyna Dąbrowska

Martyna Dąbrowska (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog)

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, z kolei wiedzę z zakresu zaburzeń SI osiągnęłam na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.
W swojej pracy zawsze podążam za potrzebami dziecka, do którego podchodzę indywidualnie oraz z pełnym zaangażowaniem.

Poprzez uczestniczenie w wielu szkoleniach nieustannie podnoszę kwalifikacje. Szkolenia, które ukończyłam:

 • Terapia ręki z elementami grafomotoryki I i II stopnia w ujęciu globalnym,
 • Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia w ujęciu całościowym,
 • Budowanie świadomości emocjonalnej i odporności psychicznej uczniów,
 • Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci.

Poza pracą lubię miło spędzić czas z dobrą książką lub wykonując hobbistycznie sesje fotograficzne.

→ Terapia Ręki
→ Terapia Integracji Sensorycznej

 Zapisz do Martyna Dąbrowska  

Integracja Sensoryczna

Dagmara Turemka (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog)

Studia magisterskie ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku terapia pedagogiczna. Ciągła chęć rozwoju i zdobywania nowych kwalifikacji sprawiła, że ukończyłam studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W tym czasie doświadczenie zdobywałam jako wychowawca i terapeuta w Niepublicznym Przedszkolu, zyskując stopień nauczyciela kontraktowego.

Ukończyłam studia podyplomowe z diagnozy i terapii integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji filia w Warszawie. Pracę jako terapeuta rozpoczęłam od razu w Centrum Wsparcia.

Ukończyłam również wiele kursów i szkoleń dotyczących pracy z dziećmi, min.:

 • Trening umiejętności społecznych;
 • Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera;
 • Warsztat z zakresu terapii ręki;
 • Rozwijanki® wspierające integrację odruchów i wspomagające rozwój sensoryczno-ruchowy.

W swojej pracy kieruję się dobrem Dziecka, wsparciem jego mocnych stron oraz budowaniem wiary we własne siły i umiejętności. Wypracowanie wspólnego zaufania jest podstawą do pracy nad obszarami, które nie działają u Dziecka w sposób harmonijny.

→ Terapia Ręki
→ Terapia Integracji Sensorycznej

 Zapisz do Dagmara Turemka

MARTA ONISZK (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki, Pedagog)

Jestem terapeutką integracji sensorycznej i terapeutką ręki. Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam w czasie studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim.  Uprawnienia do terapii i diagnozy integracji sensorycznej uzyskałam w czasie studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyłam kurs I i II stopnia z zakresu terapii ręki i zaburzeń motoryki małej.  Ważny jest dla mnie rozwój, stale dbam o podnoszenie swoich kompetencji.

Praca z dziećmi jest moją pasją. Staram się budować relacje oparte na szacunku i zaufaniu, podążać za potrzebami dziecka. Dobra, bezpieczna atmosfera, uważne słuchanie dziecka i rodziców, indywidualne podejście, ciekawe, różnorodne aktywności – to dla mnie podstawy do prowadzenia skutecznej terapii i wspierania rozwoju moich podopiecznych.

→ Terapia Ręki
→ Terapia Integracji Sensorycznej

Zapisz do Marta Oniszk

Terapia SI Warszawa

PATRYCJA SZCZERBIŃSKA (TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, PEDAGOG)

Jestem osobą odpowiedzialną, empatyczną oraz kierującą się szacunkiem w stosunku do każdego dziecka. Na co dzień wykazuje się dużą cierpliwością, serdecznością i otwartością. Bardzo cenie sobie partnerską relację z dzieckiem. W pracy z dziećmi kieruję się zasadą indywidualizacji środków i metod oddziaływania terapeutycznego, czyli wszelkie aktywności są dostosowywane do indywidulanych potrzeb i możliwości konkretnego dziecka.

Ukończyłam studia I stopnia na kierunku pedagogika specjalna, o specjalności surdopedagogika i wychowanie przedszkolne. Studia II stopnia ukończyłam o specjalności terapia pedagogiczna, która uprawnia mnie do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Oba kierunki ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam pracując jako nauczyciel współorganizujący kształcenie w jednym z warszawskich przedszkoli z oddziałami integracyjnymi. W 2022 r. uzyskałam tytuł Terapeuty Ręki - I i II stopnia. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, nabywając tytuł Diagnosty i Terapeutą SI - I i II stopnia. Dla efektywności mojej pracy z dziećmi staram się aktywnie uczestniczyć w różnych webinariach, kursach i szkoleniach, m.in.:

 • ,,Pierwsza diagnoza dziecka - Jak rozpoznać niepokojące sygnały w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?”
 • ,,Przetwarzanie słuchowe – zabawy i ćwiczenia”
 • ,,Terapia przez zabawę – jak wspierać emocję i samoocenę dziecka ?
 • ,,Kinezjologia edukacyjna Brain Gym – Metoda dr Paula Dennisona i Gail Dennison”
 • ,,Bilateralna integracja – program szkolny”
 • ,,Terapia nieprawidłowego chwytu pisarskiego”
 • ,,Terapia SI dziecka z dyspraksją”

Praca z dziećmi to dla mnie pasja. W każdym dziecku staram się dostrzec jego niepowtarzalność i wyjątkowość. Największym sukcesem mojej pracy są dla mnie pełne radości dzieci oraz nieschodzące uśmiechy z ich twarzy.

→ Terapia Ręki
→ Terapia Integracji Sensorycznej

Zapisz do Patrycja Szczerbińska

Agata Miłoszewska (terapeuta integracji sensorycznej, pedagog)

Jestem absolwentką Pedagogiki Specjalnej o specjalności tyflopedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Jestem certyfikowanym Terapeutą ręki i stopy oraz Trenerem Umiejętności Społecznych dzięki ukończonym kursom.

Pracuję z dziećmi od 5 lat. Doświadczenie zdobywam pracując na co dzień w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci Słabowidzących jako wychowawca. Dzięki tej roli poznałam wiele dzieci i stale uczę się pracować z każdym z nich po partnersku. Najważniejsze jest dla mnie dobro dziecka oraz budowanie jego poczucia własnej wartości.

Stale biorę udział w szkoleniach i webinariach w celu doskonalenia warsztatu pracy.

→ Terapia Integracji Sensorycznej

Zapisz do Agata Miłoszewska

terapia SI

Marlena Kaźmieruk-Hryć (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Logopeda)

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Nauczycielem, terapeutą i diagnostą Integracji Sensorycznej, terapeutą i diagnostą Bilateralnej Integracji, logopedą i terapeutą ręki.

Posiadam siedmioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.  Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci - bycie mamą to doświadczenie, dzięki któremu wielokrotnie musiałam weryfikować i poszerzać swoje umiejętności. To skłania mnie to ciągłych poszukiwań i doskonalenia warsztatu pracy.  Jedno co jest niezmienne, to wiara, że odpowiednie podejście do młodego człowieka może pomóc mu w pokonaniu barier. Mam świadomość, że praca, którą wykonuję ma ogromny wpływ na moich podopiecznych.

Interesuję się  metodami, które w naturalny sposób wzmacniają i prowadzą do uzdrowienia organizmu człowieka, w związku z powyższym rozpoczęłam szkolenie z terapii czaszkowo- krzyżowej, co rozwinie mój warsztat pracy i pozwoli mi jeszcze efektywniej prowadzić terapię.

Kursy i szkolenia:

 • Integracja Bilateralna- program diagnostyczno- terapeutyczny.
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej .
 • Praca manualna na nerwach czaszkowych.
 • Terapia miofunkcjonalna pełne badanie i metody terapii.
 • Stosowanie rególatorów MFS- o metodach wspomagających terapię miofunkcjonalną.
 • Antyloglosia praktycznie- stymulacja przed i po zabiegu.
 • Wykorzystanie techniki Tapingu w terapii logopedycznej.

→ Terapia Ręki
→ Terapia Integracji Sensorycznej

Zapisz do: Marlena Kaźmieruk-Hryć

Neuroflow Warszawa

Teresa Kozaczyńska (Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT-Bobath)

Jestem magistrem fizjoterapii i od 22 lat pracuje z niemowlętami. Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

• 1996 Kurs Nauczania Kierowanego w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
• 1998 Szkolenie na Węgrzech w Ośrodku MOIRA "System Conductive Education"
• 2001 Kurs NDT-Bobath oraz otrzymanie certyfikatu terapeuty NDT-Bobath
• 2002 Kurs "Funkcjonalna ocena i metody usprawniania widzenia dzieci słabo widzących"
• 2002 Kurs "Diagnoza rozwoju i funkcjonowania małego dziecka niewidomego ze sprzężoną niepełnosprawnością"
• 2004 Kurs "Terapia i praktyka terapii psychomotorycznej"
• 2004 Kurs NDT-Bobath of Babies
• 2005 Kurs Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej" I i II stopnia
• 2006 Kurs podstawowy PNF
• 2007 Kurs Biofeedback
• 2014 Studia Licencjackie z zakresu fizjoterapii w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie
• 2016 Studia Magisterskie z zakresu fizjoterapii w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie

Jestem aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath, biorę udział w szkoleniach i warsztatach pogłębiając swoją wiedzę. Obecnie pracuję w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy ul. Kopernika. Bardzo lubię pracę z dziećmi, każdego roku staram się podnosić swoje kwalifikacje, aby jak najlepiej pomagać małym pacjentom.

→ Terapia NDT-Bobath
→ Fizjoterapia/Rehabilitacja\

 Zapisz do Teresa Kozaczyńska 

Paulina Adamczyk (Neurologopeda, Terapeuta IAS)

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia i neurologopedia, a od 12 lat pracuje jako logopeda. Ponadto jestem certyfikowanym terapeutą metody Johansena IAS – indywidualnej stymulacji słuchu oraz providerem Neuroflow. Dodatkowo odbyłam szereg szkoleń z zakresu terapii logopedycznej i neurologopedycznej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, masażu logopedycznego, trzystopniowy kurs języka migowego oraz terapii miofunkcjonalnej.

Moje zainteresowania obejmują problemy dzieci i dorosłych z przetwarzaniem słuchowym oraz terapię neurologopedyczną dzieci i młodzieży z autyzmem.

→ Trening Słuchowy Johansena (IAS)

Zapisz do Paulina Adamczyk 

AOL

Anna Obszyńska – Litwiniec (Dr nauk o zdrowiu, Neurologopeda)

Ukończyłam polonistykę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. W czerwcu 2019 r. uzyskałam dyplom neurologopedy oraz obroniłam pracę doktorską na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuję się w terapii afazji dzieci i dorosłych a także w ortodoncji funkcjonalnej MFS. Pracuję jako wykładowca akademicki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jestem uczestniczką wielu szkoleń i konferencji. Prowadzę badania naukowe w dziedzinie nauki o zdrowiu. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, fanką dobrej lektury oraz podróży bliskich i dalekich.

Kursy i szkolenia:

 • AAC – komunikacja alternatywna i wspomagająca dla dzieci i dorosłych;
 • Dyzartria wyzwaniem logopedy;
 • Masaż logopedyczny - podejście praktyczne;
 • Elektro-neuro-mobilizacja obszaru twarzowego;
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii - kinesiotaping medyczny;
 • Wczesna diagnoza i stymulacja noworodków i niemowląt;
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego, Neurofizjologiczna terapia traktu ustno-twarzowego;
 • Ortodoncja dla logopedów – diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustnotwarzowego w ujęciu ortodontycznym;
 • Kwalifikacje do pracy systemem MFS (III-modułowe szkolenie) oraz tytuł terapeuty ortodoncji funkcjonalnej wydany przez Barcelona Orthodontic World Institute;
 • Ankyloglosja – terapia przed i po zabiegu;
 • Wędzidełka – studia przypadków;
 • Kobido terapeutyczne.

→ Logopeda
→ Elektrostymulacja
→ Ortodoncja Funkcjonalna MFS

 Zapisz do Anna Obszyńska-Litwiniec 

Marta Granat (Neurologopeda)

Jestem absolwentką filologii polskiej, a także studiów podyplomowych na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. W  2019 r. uzyskałam dyplom neurologopedy.

Specjalizuję się w terapii dyslalii, afazji rozwojowej u dzieci, afazji u dorosłych. Pracuję  jako logopeda w przedszkolu. Mam doświadczenie w pracy z dorosłymi w ośrodku opiekuńczo-leczniczym. Aby rozwijać swój warsztat zawodowy uczestniczę w szkoleniach i konferencjach.

Kursy i szkolenia:

 • Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii (podejście Esther de Ru)
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym
 • ORM – autorska propozycja postępowania z dziećmi w wieku przedszkolnym dr Iwony Michalak-Widery
 • Dziecko z afazją – diagnoza i terapia
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji w logopedii
 • Szkolenie  Afazja
 • Szkolenie Sposoby wywoływania głosek
 • Kurs z diagnozy logopedycznej małego dziecka, przedszkolaka i ucznia
 • I Konferencja Logopedyczna WCIES - Dziecko z afazją rozwojową w szkole i przedszkolu

→ Logopeda

 Zapisz do Marta Granat

Neuroflow Warszawa

Angelika Członka (Neurologopeda)

Specjalizuję się w terapii logopedycznej dzieci i młodzieży. Praktyczne doświadczenie w pracy zdobywałam między innymi w Ośrodku Wczesnej Interwencji przy ulicy Pilickiej w Warszawie oraz warszawskich przedszkolach publicznych. Dotychczasowa praca umożliwiła mi kontakt z osobami z różnymi rodzajami zaburzeń mowy i stopniami niepełnosprawności.

Ukończyłam studia I stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie w zakresie filologii polskiej – specjalność nauczycielska z logopedią, studia II. stopnia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie w zakresie pedagogiki specjalnej - specjalność logopedia. W 2021 r. ukończyłam podyplomowe studia z neurologopedii.

Fundamentem moich zajęć jest nauka przez wspólną zabawę. Zawsze dążę do pogodnej atmosfery i indywidualnego doboru ciekawych zadań, uważam że te elementy wraz z zaangażowaniem i współpracą rodziców są kluczową częścią terapii.

→ Logopeda

 Zapisz do Angelika Członka

OLGA OLEJNIK (Logopeda)

Ukończyłam studia licencjackie z logopedii z audiologią na Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  Z zamiłowania do piękna języka ukończyłam także studia licencjackie z filologii polskiej, o specjalności nauczycielskiej.  Zróżnicowane wykształcenie umożliwiło mi spojrzenie na terapię logopedyczną z różnych perspektyw i wzbogaciło mój warsztat terapeutyczny. Obecnie, pragnąc w pełni zrozumieć potrzeby terapeutyczne moich podopiecznych, postanowiłam rozwijać wiedzę na temat integracji sensorycznej poprzez podjęcie studiów w tej dziedzinie.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam podczas pracy indywidualnej oraz grupowej z dziećmi w wieku przedszkolnym, skupiając się na eliminacji wad wymowy oraz realizując działania związane z profilaktyką logopedyczną. Obyłam także szkolenia, uzupełniające moją dotychczasową wiedzę.

W mojej pracy stawiam na budowanie relacji opartych na zaufaniu. Dążę do tego, aby każde dziecko czuło się komfortowo podczas terapii, co ułatwia otwarte komunikowanie się i efektywne prowadzenie ćwiczeń. Zwracam szczególną uwagę na indywidualne zdolności i zainteresowania każdego podopiecznego, dostosowując podejście terapeutyczne do jego unikalnych potrzeb.  W pracy z dziećmi interesuje mnie metoda bajkoterapii, która  jest cennym uzupełnieniem terapii logopedycznej, pozwala na rozwijanie różnorodnych umiejętności językowych i komunikacyjnych w sposób atrakcyjny i angażujący. W trakcie terapii cenię współpracę z rodzicami, ponieważ wspólnie możemy osiągnąć najlepsze rezultaty. Największą satysfakcję czerpię z sukcesów moich podopiecznych, które stanowią dla mnie główną motywację do pracy.

→ Logopeda

 Zapisz do Olga Olejnik

logopeda białołęka

Aleksandra Statuch (Logopeda)

Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie kontynuuję naukę na tym samym kierunku na studiach magisterskich.

Program studiów zapewnił mi możliwość praktyk zarówno w placówkach medycznych, jak i oświatowych. Biorąc udział w wymianie ERASMUS miałam możliwość spojrzeć na zagadnienie mowy i komunikacji z zupełnie innej perspektywy zapewnionej przez University College London, co wykorzystuję w pracy z podopiecznymi - zarówno jednojęzycznymi, jak i dwujęzycznymi. Dodatkowo interesuję się komunikacją wspomagającą i alternatywną w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Planuję aktywnie zgłębiać wiedzę dotyczącą moich zainteresowań zawodowych oraz rozwijać się w sposób, który umożliwi mi prowadzenie profesjonalnej i skutecznej terapii.

→ Logopeda

Logopeda warszawa

Weronika Matyja (Logopeda)

Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obecnie kontynuuję swoją edukację na studiach magisterskich.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w trakcie ćwiczeń na oddziałach i w poradniach szpitalnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas praktyk w przedszkolach, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Ponadto aktywnie angażuję się w działalność Naukowego Koła Logopedycznego przy Uniwersytecie Warszawskim, którego jestem przewodniczącą.

W trosce o najwyższy standard prowadzonych działań terapeutycznych nieustannie podnoszę swoje kompetencje, biorąc udział w dodatkowych kursach. Ukończyłam m.in. szkolenie z elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii, co pozwala mi na wykorzystywanie w terapii zróżnicowanych metod i rozwiązań, dopasowanych do potrzeb i możliwości moich podopiecznych. W praktyce logopedycznej najczęściej pracuję z pacjentami z dyslalią, opóźnieniem rozwoju mowy oraz wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju.

→ Logopeda

Zapisz do Weronika Matyja

Julia Jurzyk (logopeda)

Wykształcenie logopedyczne zdobyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: logopedia. Prowadzę indywidualne zajęcia logopedyczne w jednym z warszawskich przedszkoli. Odbyłam praktyki w szkole, przedszkolach i szpitalu, pracując z dziećmi z dyslalią, ORM, spektrum autyzmu, NMPO oraz dyzartrią. Od 2019 r. działam także w Akademii Przyszłości – projekcie mającym na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości wśród dzieci.

Podczas współpracy logopedycznej dużą wagę przywiązuję do relacji z dzieckiem opartej na zaufaniu oraz wyrozumiałości. Korzystając z ciekawych gier i zabaw oraz dostosowując tematykę spotkań do każdego przedszkolaka, staram się, by zajęcia były efektywne, ale i atrakcyjne.

→ Logopeda

Zapisz do Julia Jurzyk 

Tomasz Śliwowski (Terapeuta IAS)

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale filologii angielskiej ze specjalizacją w dziedzinie językoznawstwa. Moja pierwsza styczność ze światem terapii była związana z tłumaczeniem oraz konsultacją merytoryczną szkoleń i publikacji z zakresu terapii neurorozwojowych.

Tematyka ta zafascynowała mnie do tego stopnia, że zdecydowałem się zdobyć niezbędne kwalifikacje do zostania terapeutą. Dziś, po ukończeniu stosownych kursów, szkoleń i warsztatów, jestem m.in. terapeutą metody indywidualnej stymulacji słuchu Johansena (JIAS), trenerem i współprowadzącym szkolenia metody Bilateralnej Integracji oraz terapeutą neurorozwoju wg metody INPP.

Swoje doświadczenie zdobywałem w licznych placówkach terapeutycznych, dzięki czemu miałem możliwość pracy z pacjentami o zróżnicowanym poziomie wyzwań rozwojowych, wymagających elastyczności w prowadzeniu zajęć, szczególnie o takiej specyfice, jak trening słuchowy. Łącząc praktykę z wiedzą teoretyczną mogę zaoferować pacjentom jak najlepsze możliwości korzystania z prowadzonej terapii.

→ Trening Słuchowy Johansena (IAS)

AN

Angelika Nitecka (Kierownik recepcji)

Ukończyłam studia magisterskie w zakresie psychologii. W Poradni Konwaliowa wspomagam zespół poprzez głównie koordynowanie recepcji. W kontaktach interpersonalnych ważne jest dla mnie połączenie serdecznego i taktownego stosunku do drugiego człowieka. Lubię podejmować wyzwania. Wolny czas spędzam aktywnie, spełniając przy tym swoje pasje, takie jak: jazda konna,jazda na nartach czy wędrówki.

→ Kontakt Recepcja

Neuroflow Warszawa

Beata Zaluska (Koordynator recepcji)

Moje życie zawodowe od zawsze związane było z obsługą klienta. W Poradni łączę umiejętności zdobyte podczas pracy jak również w życiu. Uważam, że ważna jest odpowiedzialność, tolerancja i zrozumienie problemów drugiego człowieka. Cenię poczucie humoru u siebie i innych. W poradni Konwaliowa zajmuję się koordynowaniem pracy w recepcji oraz staram się być pomocna w pracy zespołu specjalistów oraz rodzicom.
Moje hobby to narty, rower, teatr i fotografia

→ Kontakt Recepcja

Neuroflow Warszawa

Joanna Wesołowska (Koordynator recepcji)

Opis w przygotowaniu

→ Kontakt Recepcja

Zuzanna Ścibirowska

Jestem studentką V roku psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Stale rozwijam się i pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. W przyszłości chciałabym dalej rozwijać się w tematyce pomocy psychologicznej, promocji zdrowia i szeroko rozumianej psychoedukacji. 

W pracy wykorzystuje swoje doświadczenie tworząc treści psychoedukacyjne na Konwaliowy Blog oraz media społecznościowe, dbam o rozwijanie oferty poradni i jej promowanie, a także wspieram poradnię w jej codziennych działaniach.

psycholog warszawa

Katarzyna Klajn (Dyrektor Poradni)

Tytuł magistra zdobyłam na UKSW w Warszawie. Wykształcenie uzupełniłam studiami podyplomowymi z zakresu logopedii, zarządzania w oświacie i przygotowania pedagogicznego. Ukończyłam także podyplomowe studia z zarządzania na SGH w Warszawie. Na swojej drodze zawodowej zdobyłam tytuł terapeuty SI i terapeuty ręki, diagnosty ADOS-2 i providera metody Neuroflow ATS®,  ukończyłam też liczne kursy i szkolenia związane z umiejętnościami komunikacyjnymi i ruchowymi dziecka oraz trzystopniowy kurs ze Stosowanej Analizy Zachowania. Przez 8 lat prowadziłam terapię logopedyczną i terapię integracji sensorycznej z cudownymi Małymi Ludźmi, a praca ta dawała mi mnóstwo satysfakcji.

Obecnie organizuję pracę prawdopodobnie najlepszego Zespołu Lekarzy i Terapeutów w Warszawie. Dbam o to, żeby Poradnia była miejscem przyjaznym, zachowała swój kameralny charakter, a jednocześnie skutecznie świadczyła pomoc osobom, które doświadczają problemów związanych ze sferą życia psychicznego oraz dzieciom z trudnościami rozwojowymi.

TOP