Neuroflow Warszawa

Ewa Kąca (Psycholog/Psychoterapeuta)

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Po studiach ukończyłam Szkołę Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Następnie uzyskałam certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

W obszarze pomagania ludziom udzielam się od 2002r. Moja dotychczasowa praktyka kliniczna obejmuje następujące placówki:
• Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – IV Klinika Psychiatryczna: Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Bielańskiego
• Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
• Akademia Medyczna w Warszawie – II Klinika Psychiatryczna: Wojewódzki Szpital Bródnowski
• Od 2007r. współpracuję również z niepublicznymi ośrodkami terapeutycznymi w Warszawie.
Specjalizuję się w pomaganiu osobom z problemami lękowymi (napady paniki, lęk uogólniony, społeczny, inne fobie, lęk o zdrowie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), związanymi ze stresem, adaptacyjnymi i depresyjnymi. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

→ Pomoc psychologiczna
→ Techniki relaksacyjne

Neuroflow Warszawa

Marta Kolwińska-Wrona (Psycholog/Psychoterapeuta)

Wykształcenie psychologiczne zdobyte na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek - psychologia). Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 177 nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej należące do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies. Ukończone Szkolenie Podyplomowe Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej - Oxford Cognitive Therapy Centre .Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ukończone Studium Medyczne Terapii Zajęciowej w Pruszków oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie.

Praktyki w oddziałach szpitalnych, domach opieki społecznej, areszcie śledczym, oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży (praca przy użyciu technik terapii poznawczobehawioralnej), 9-letnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi chorymi psychicznie, praca terapeutyczna z dziećmi w wieku gimnazjalnym i licealnym w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Praca terapeutyczna z osobami mającymi trudności życiowe, potrzebującymi wsparcia, nadużywającymi alkoholu bądź rodzinami nie mogącymi poradzić sobie z problemami osób bliskich cierpiących na chorobę psychiczną (np. schizofrenię, depresję, zaburzenia lękowe).

Współpraca z miesięcznikiem Bank. Publikacje w Psychologia w szkole, Studia Psychologica, Forum Psychologiczne, Świat Schizofrenii.
→ Pomoc psychologiczna
→ Terapia EMDR

Neuroflow Warszawa

Kinga Kołodziejczak (Psycholog/Psychoterapeuta)

Jestem psycholożką i psychoterapeutką pracującą w nurcie poznawczo – behawioralnym. Na co dzień pracuję na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową. Prowadzę również konsultacje psychologiczne i psychoterapią w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bródnowskim.

Pracuję z osobami chorymi psychicznie, z osobami mającymi trudności życiowe, potrzebującymi wsparcia, a także rodzinami nie mogącymi poradzić sobie z problemami osób bliskich cierpiących na chorobę psychiczną. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.
→ Pomoc psychologiczna

Neuroflow Warszawa

Małgorzata Świć (Psycholog, Psychoterapeuta)

Jestem psychologiem. Zajmuję się głównie: diagnozowaniem zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, diagnozowaniem specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksją rozwojową), diagnozowaniem sytuacji rodzinnej, poradnictwem psychologicznym, pomocą psychologiczną pod kątem rozwiązywania problemów i kryzysów małżeńskich, rodzinnych oraz terapią zaburzeń emocjonalnych. Posiadam 10-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

Brałam udział w licznych warsztatach i szkoleniach dotyczących pomocy dziecku i rodzinie - w tym związanych z problematyką ADHD, agresji oraz zaburzeń emocjonalnych, a także w rocznym szkoleniu z systemowej terapii rodzin, zorganizowanym przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne (ukończyłam drugi kierunek studiów - pedagogikę) oraz dydaktyczne (przez 6 lat prowadziłam zajęcia z zakresu psychologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej).

Ukończyłam 4-letnie podyplomowe studium psychoterapii przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, realizowane we współpracy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz MABOR Centrum Psychologiczno - Medycznego i Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego. Ukończyłam także Studium Pomocy Psychologicznej w zakresie przeciwdziałania Przemocy i Wykorzystywaniu Seksualnemu dzieci i młodzieży w Fundacji “Dzieci Niczyje”. Współpracuję z wieloma ośrodkami świadczącymi pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dziecku i rodzinie.

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

Neuroflow Warszawa

Katarzyna Pokrywiecka (Psycholog, Terapeuta EEG-Biofeedback)

Jestem psychologiem ze specjalizacją kliniczną oraz neuroterapeutą EEG-Biofeedback. Posiadam certyfikat w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii metodą EEG-Biofeedback. Jako terapeuta tej metody pracuję zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne w trakcie studiów podyplomowych na kierunku pedagogika.Zajmuję się także diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi (w tym zaburzeniami lękowymi, nastroju), trudnościami wychowawczymi, poradnictwem psychologicznym dla rodziców. Prowadzę także zajęcia wspomagania rozwoju dla dzieci z trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnościami.Doświadczenie psychologiczne w pracy z dziećmi z różnymi problemami zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szpitalu neuropsychiatrycznym, placówce
opiekuńczo – wychowawczej, świetlicy środowiskowej oraz za granicą w ośrodku edukacyjno - terapeutycznym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Percy Hedley Foundation w Anglii).Ukończyłam wiele szkoleń i kursów m.in. Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim
Centrum Psychoterapii, szkolenia z arteterapii, z zakresu Systemu Nauczania Kierowanego, z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC).Praca z dziećmi przynosi mi radość i satysfakcję. Dlatego ciągle dążę do rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji, by poprzez jak najlepiej wykonywaną pracę wspierać rozwój dzieci, a tym samym przynosić radość ich rodzinom. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, w zależności od jego potrzeb i możliwości.

→ Terapia EEG-Biofeedback
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

Neuroflow Warszawa

Dominika Tomczyk (Psycholog)

w przygotowaniu

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

Neuroflow Warszawa

Katarzyna Wodyńska (Psycholog)

Ukończyłam studia psychologiczne na specjalności psychoterapia i terapia seksualna, podyplomowe studia na kierunku psychodietetyka oraz szereg specjalistycznych kursów i szkoleń jak np.: Diagnoza zaburzeń osobowości, Dialog motywujący w pracy terapeutycznej, Trening umiejętności społecznych. Obecnie kontynuuję studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, osobami z niepełnosprawnościami, chorymi terminalnie. Współpracowałam z Ośrodkami Opiekuńczo – Wychowawczymi, Hospicjum domowym, Zakładem Aktywności Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, jak też prowadzę warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli, prowadziłam też prywatną praktykę psychologiczną. Zajmuję się diagnozą psychologiczną osób dorosłych m.in. zaburzeń osobowości, oraz diagnozowaniem dzieci i młodzieży m.in. specyficznych trudności szkolnych dziecka, gotowości szkolnej, trudności w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym, poznawczym. Do zakresu moich kompetencji zawodowych należą też: opiniowanie, poradnictwo psychologiczne i psychodietetyczne, psychoedukacja, edukacja seksuologiczna i poradnictwo seksuologiczne.

Ponadto jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci, świadomą i dążącą do spełnienia kobietą, otwartą na nowe doświadczenia zawodowe i osobiste

→ Pomoc psychologiczna
→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

Neuroflow Warszawa

Monika Bubicz (Psycholog)

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna z wynikiem celującym (przez 4 lata studiów posiadałam tytuł VIS - Very Important Student). Ukończyłam również studia podyplomowe Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej w SWPS oraz Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci. Wiedzę zdobywam również na licznych kursach i szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego, pracuję z ofiarami przemocy.
W Poradni zajmuję się diagnozą sytuacji dziecka i rodziny, pomagam w sytuacjach okołorozwodowych, udzielam konsultacji wychowawczych oraz diagnozuję trudności szkolne na każdym etapie edukacyjnym, zaburzenia emocjonalne i rozwojowe dzieci. Prywatnie - mam udaną rodzinę, 2 dorosłych synów. W chwili wolnej realizuję swój projekt „szczęśliwe życie”.

→ Psycholog dzieci i młodzieży
→ Diagnoza i opiniowanie

TOP